Проектираме и произвеждаме машини за индустриална автоматизация и интегрираме индустриални системи за контрол

Системи за индустриален контрол

Системата за индустриален контрол представлява комбинация от софтуер, хардуер и комуникационна инфраструктура, която позволява извличане на данни в реално време от производствения процес, и неговото управление и оптимизация. Сертифициран интегратор сме на Ignition SCADA 7.9, която е най-иновативната и мощна индустриална платформа в световен план, а същевременно е и от най-достъпните.

Системата за индустриален контрол спомага по три основни начина:

  • По-голяма производителност и по-ниски разходи;
  • Събиране на данни от производството с цел анализ и оптимизация, и връзка със системи за бизнес планиране и логистика
  • Спомага за въвеждане и спазване на стандарти и качествен контрол чрез проследимост на производството и процедури

Системата за индустриален контрол може да включва четири под-системи:

SCADA
Supervisory Control And Data Acquisition –  системата за надзорен контрол и събиране на данни се състои от софтуерни и хардуерни елементи.  Тя позволява на индустриалните организации да контролират локални или отдалечени промишлени процеси чрез взаимодействие директно със сензори и актуатори и да наблюдават, събират и обработват данни в реално време.

MES
Management Execution System – системата за производствено управление се използва в производството за проследяване и документиране на преработването на суровините в готови продукти. Тя предоставя информация, която помага на мениджърите управляващи производството да разберат как могат текущите условия да се подобрят така, че да се оптимизира производствения процес.

EMS
Energy Management System – системата за енергиен мениджмънт се използва за мониторинг, контрол и оптимизиране на използването на електричество, вода, промишлен въздух, газ и др.

IIoT
Industrial Internet of Things – „индустриален интернет на обектите“ позволява събиране и достъп на много по-големи количества данни при много по-голяма скорост и ефективност чрез отделяне на устройствата от приложенията.

Продукти

Siviko

Automatic Cable Tester ACT 150

SIVIKO ACT 150 е иновативна уредба за изпитване на кабели, която предоставя удобно автоматизирано решение за производители на кабели и дистрибутори, които искат да гарантират качеството на своите продукти чрез провеждане на електрически измервания на активно съпротивление и напрежение.

Wire Pay-off WPO 850

SIVIKO WPO 850 e съвместима с Industry 4.0, автоматична машина за отдаване на неизолиран проводник или сноп от неизолирани проводници, която предлага на производителите на кабели висока скорост, надеждност и висока сигурност при работа. Тя е перфектната отдаваща машина за bobbin winders, take-up machines и други.

Laurel Electronics

Дистрибутор и техническа поддръжка – Европа

 

 

Laurel Electronics, Inc. проектира и произвежда индустриални електронни устройства за измерване, контрол и работа в мрежа.

Sonel

Дистрибутор – България

 

 

SONEL S.A. е производител на висококачествени измервателни уреди за електро енергетиката и телекомуникаците.

Инженерни услуги

Имаме инженерен опит в индустриалната автоматизация, електрониката, разработката на софтуер, енергетиката и машиностроенето, и опит в анализа на бизнес процеси и управлението на проекти. Тази ни позволява да изпълняваме нестандартни инженерни проекти, при които е нужно наличието на задълбочени интердисциплинарни познания, иновативно мислене и специално внимание към качеството.

Електроенергетика
Имаме опит в различни области на електроенергетиката – лабораторни и полеви тестове, лабораторен дизайн, енергиен мениджмънт и проектиране.

Механика
Проектираме физически или механични системи включващи силови и енергийни системи, кинематични вериги, трансмисии, задвижвания, хидравлични системи и метални конструкции

Автоматизация
Проектираме, разработваме и управляваме системи за контрол и надзор чрез комбиниране на информационни потоци, хардуерни конфигурации и софтуерни решения.

Измервателни уреди
Имаме богат опит в настройката, програмирането и използването на индустриалните измервателни уреди на нашите партньори: Laurel Electronics, Sonel, Status Instruments, Wago, Allen-Bradley и други.

Софтуер
Ние сме фокусирани върху разработването на индустриален софтуер – HMI, PLC, SCADA, MES, IIoT, както и Linux, Apache, PHP, MySQL и други, които са пряко свързани с нашите инженерни проекти.

Производство
Сами произвеждаме и сглобяваме нашите продукти и нестандартни проекти.