Automatic Cable Tester ACT 150

Siviko ACT 150 е иновативна уредба за изпитване на кабели, която предоставя удобно автоматизирано решение за производители на кабели и дистрибутори, които искат да гарантират качеството на своите продукти чрез провеждане на електрически измервания на активно съпротивление и напрежение

 Wire Pay-off WPO630H1

Siviko WPO630H1 e съвместима с Industry 4.0, автоматична машина за отдаване на неизолиран проводник или сноп от неизолирани проводници, която предлага на производителите на кабели висока скорост, надеждност и висока сигурност при работа. Тя е перфектната отдаваща машина за bobbin winders, take-up machines и други.

Automatic Cable Tester ACT 15

Като концепция и уредба Siviko ACT 15 е подобна на по-мощната Siviko ACT 150, но позволява пълна автоматизация на цялото измерване чрез вътрешно превключване между измервателните изводи. Тя е много подходяща за изпитване на кабели с по-малко жила, като инсталационни и силови кабели.

 Wire Single Spooler 800

Siviko WSS 800 е съвместима с Industry 4.0 единична приемна машина за неизолиран проводник. Тя е проектирана да работи единични проводници с диаметър 0.14mm… 4.50mm или многожилни снопове със сечение 0.05 mm2 … 6,5 mm2. Максималната скорост на приемане е 800 m/min.

Laurel Electronics, Inc. проектира и произвежда индустриални електронни устройства за измерване, контрол и работа в мрежа.

SONEL S.A. е производител на висококачествени измервателни уреди за електро енергетиката и телекомуникаците.