Siviko Wire Pay-off | WPO 850

SIVIKO WPO 850 e съвместима с Industry 4.0, автоматична машина за отдаване на неизолиран проводник или сноп от неизолирани проводници, която предлага на производителите на кабели висока скорост, надеждност и висока сигурност при работа. Тя е перфектната отдаваща машина за bobbin winders, take-up machines и други.

Снимки

Високоскоростна:

WPO 850 може да достигне скорост до 850 m/min на отдаване на проводник, в рамките на 10 s, чрез:

 • Прецизен пневматичен контрол на опъването на проводника,
 • Прецизен контрол на скоростта на двигателя,
 • Прецизно управляван чрез PID „дансър“,
 • Ниво на ефективност – IE3.

Лесна за работа:

WPO 850 е машина проектирана с мисъл за ежедневната работа на оператора. Притежава няколко уникални характеристики, които улсняват работата:

 • Регулиране на посоката  на отдаване до 90°,
 • Светлинна сигнализация, която показва състоянието на машината,
 • Система за диагностика чрез мигане, която показва точното събитие. Операторът може да го види дори от разстояние.

Автоматизирана:

WPO 850 има сензори, които гарантирант максиманата производителност и безопасност на работа.

Машината е съвместима с Industry 4.0, което означава, че може да се интегрира лесно с много външни устройства и системи. омуникацията се осъществява чрез индустриален стандарт RS-485 (Modbus RTU) и Ethernet (Modbus TCP).

WPO 850 има лесна за употреба система за пневматично повдигане на барабаните, която има предварително определени параметри за позициониране за стандартните видове барабани.

Безопасност:

 • Предпазна ограда и заключваща се врата, която прави макарата недостъпна по случайност по време на работа,
 • Надеждно safety реле, което проверява и следи системата за безопасност,
 • Сензор и алгоритми, които спират машината незабавно, ако има промяна в захващането или позицията на барабана,
 • Авариен бутон и спирачка, която може да спре машината в макс. 5 сек.

General

Линейна скорост 850 m/min (max)  * customizable
Тип проводник Cu, Cu tin-plated  
Размер на сноп проводници сечение 0,025 … 0,75 mm2  / диаметър 0,18 … 0,95 mm  
Размер на единичен проводник сечение 0,020 … 0,50 mm2 / диаметър 0,16 … 0,80 mm  
Сила на опън 2 N … 20 N * customizable
Ускорение и спиране за барабан 650 kg min 10 s  

Барабан

Брой 1
Тегло 650 kg (max)  
Размери Ф 560, Ф 630  * customizable
Стандарти DIN46395, DIN46397  * customizable

Работа

Прецизно управление на опъна Пневматично  
Прецизно управление на скоростта на двигателя VFD Vector control  
Прецизно управление на „дансъра“ PID  
Дължина на акумулатора 3000 mm  * customizable
Промяна на ъгъла на отдаване 90°  
Лесна за използване система за повдигане на барабани Пневматична – предварително дефинирани позиции за двата вида барабани * customizable
Jog mode Чрез бутон и педал  
Ролки на „дансъра“ Неметални * customizable

Безопасност

Авариен стоп Бутон, който се освобождава чрез завъртане  
Време за пълно спиране до 5 s при максимална скорост с 650 kg барабан  
Защитна ограда и врата Автоматично заключване в работен режим
Работен статус Светлини и мигащи кодови сигнали  * customizable

Двигател

Мощност и тип 7,5 kW / 3-фазов асинхронен двигател  * customizable
Честотно управление Векторно  
Спирачка Електро-магнетична
Охлаждане Активно
Ниво на ефективност IE3

Пневматика

Налягане на въздух 6 … 10 bar  * customizable

Интерфейс и Комуникация

Аналогов вход Линейно зададена скорост – 0 … 10 V or 0/4 … 20 mA  
Run; Fault Изходи – сухи контакти  * customizable
Комуникация RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP)  
Industry 4.0 Съвместима  

Захранване и размери

Тегло около 650 kg  * customizable
Размери 1200 х 1110 х 1820 mm (ш × д × в)  * customizable
Захранване AC 230/400 V, 50 Hz (AC 220/380 V, 50 Hz); 8 kVA  * customizable

Околна среда

Степен на защита на шкафа IP 51  
Температура на работа 10 … + 50 °C  
Относителна влажност 10 … 90 % without condensation

Datasheet – English