Нов уред за измерване на земно съпротивление и съпротивление на заземяване Sonel MRU-30
май 1, 2017
Иновация в действие – нашият опит
април 11, 2018

Нестандартнa уредба за изпитване на кабели реализирана с Wago PFC200 750-8202

SIVIKO ACT 150 е иновативна уредба за изпитване на кабели за ниско напрежение, която предоставя удобно автоматизирано решение за производители на кабели и дистрибутори, които искат да гарантират качеството на своите продукти чрез провеждане на електрически измервания на активно съпротивление на жилата и издържимо напрежение на изолацията, по един бърз, удобен, безопасен и не разрушаващ начин. Уредбата представлява една автоматизирана и дигитализирана лаборатория – тя подсигурява софтуерно и хардуерно безопасността на оператора, организира провеждането на изпитвания спрямо стандартите за изпитване на кабели за ниско напрежение, намалява ръчните операции. Уредбата открива  дефекти чрез локиране на прекъсване на жило или на късо съедини жила. Резултатите се записват в база данни. Всичко това позволява качествения контрол на продуктите да бъде значително подобрен, и значително да се намали времето за изпитване, без да се  повреждат кабелите. Мощността от 150 kVA позволява изпитване на кабели за ниско напрежение с до 50 жила и дължина до 20 км. Уредбата може да изпитва 4 обекта (дължини кабел) едновременно. Siviko ACT 150 има няколко нива на безопасност: независими хардуерни и софтуерни защитни вериги, защитни ограждения със автоматично заключване, система за автоматично заземяване – Siviko AGS, индикации и бутони авариен стоп.

Защо да извършвате електрически изпитвания?

Електрическите изпитвания за съпротивление и издържимо напрежение на цялата дължина на кабела са основни индикатори за качеството на материала и производството на жилото и неговата изолация. По-високото съпротивление показва ниско качество на материала или намалено сечение, което по-късно води до увеличаване загубите при пренос на електроенергия. Изпитването с повишено напрежение дава оценка за качеството на изолацията. Ако по време на изпитването с повишено напрежение възникне пробив в изолацията, това означава, че изолацията има производствен дефект или е направена от материали с лошо качество или не с достатъчна дебелина. Такава изолация не е надеждна и в бъдеще може да причини късо съединение, което да доведе до пожар, до повреди електрическото оборудване или да причини злополуки с фатален край. Ето защо е добра практика клиентите да изискват протоколи за такива електрически изпитвания, които гарантират качеството на закупеният от тях продукт.

Предизвикателства

Според стандартите за провеждане на електрическите изпитвания, кабелът трябва да отговаря на редица изисквания преди да започне провеждането на изпитване с високо напрежение. Той трябва бъде в сухо състояние и със същата температура като на околната среда. Прилага се високо напрежение, според стандарт за съответният тип кабел,  от променлив източник с промишлена честота, приложено между група проводници и всички други проводници и ако има металния слой той се свързва към земята. Тогава напрежението трябва постепенно да се увеличава и да се поддържа на пълната стойност за продължителността, дадена в съответния кабелен стандарт.

Ако това изпитване трябва да се извърши ръчно, провеждащият изпитването се изправя пред много проблеми и неудобства. На първо място трябва да има източник на променливо електрозахранване с промишлена честота, който може да достигне и регулира желаното високо напрежение (до 4000 V). Второ, трябва да разполага с подходящо калибрирано измервателно оборудване за измерване на съпротивлението и напрежението и трябва да може да го свърже правилно и да проведе подходящите изпитвания по реда и правилата описани в съответния стандарт. На трето място, трябва да превключва измерванията ръчно между всеки проводник или група проводници, а те могат да бъдат много. Това не само отнема време, но и може да доведе до грешки или дори инциденти, дължащи се на приложеното високо напрежение. Оператора трябва да осигури както собствена си безопасност така и тази на колегите си по време на провеждане на изпитванията. Не на последно място, операторът трябва ръчно да запише резултатите от проведеното изпитване и след това да поддържа организиран и достъпен архив.

Автоматизация

SIVIKO ACT 150 решава всички тези проблеми и добавя допълнителни функционалности, които улесняват работата на оператора. Основната автоматизацията на уредбата е реализирана с хардуер и софтуер от WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.

В основата на автоматизираната система за изпитване е контролер Wago PFC200 750-8202. Контролерът от ново поколение е натоварен с много и важни задачи. Изпитването на съпротивление се извършва с управляван от контролерът индустриален омметър. Обхватите на съпротивление се превключват автоматично. Комуникацията е осъществена по RS-485 (MODBUS RTU), като данните се опресняват за по-малко от 20 ms. Получените стойности за съпротивление се коригират по температура с помощта на модула Wago 750-461. Измерването на съпротивление с голяма точност е важно при локализация на проблем с късо съединение в изпитваният обект.

Изпитването с напрежение е в обхвата на два броя PQA модули Wago 750-495. С тях се измерва ток, напрежение, фактор на мощността и др. С посочените параметри програмируемият логически контролер регулира подаваното напрежение, компенсира капацитивният товар на изпитваните обекти, локира се прекъсване в кабелите и изчислява консумираната за изпитването енергия.

За да се осъществяват всичките операции автоматизирано към главният контролер са свързани и 96 входа/изхода. Всички те контролират различни сензори и актуатори в процеса на изпитване.

Човекомашинният интерфейс е изцяло дигитализиран. Единствените бутони в системата са четири аварийни стопа. Използвани са съвременните парадигми за високопроизводителен интерфейс. Процесът се контролира от два сензорни екрана. За изпитване на съпротивление се използва Wago e!DYSPLAY 7300T, а целият процес се следи и записва от индустриален сензорен компютър. Данните от процеса се записват от контролера в базата данни на индустриалният компютър. Използва се една от най-популарните бази данни – MySQL. Риска от загуба на данни е избегнат с помощта на UPS Wago 787-870. Система е програмирана с помощта на e!COCKPIT 1.3. – изключително гъвкава и интуитивна интегрирана среда за разработка, позволяваща програмирането и следенето на паралелни процеси, създаването на HTML5 визуализация и съдържаща многобройни библиотеки. В резултат системата е програмирана с хибридно изграден софтуер Siviko Smart OS – грижещ се базите данни и събитията в системата и Wago WebVisu – представящ процеса в реално време. Тази концепция позволява данните да се достъпват дистанционно от мениджърският персонал без да пречат на текущият процес, също така осигурява лесна интеграция със системи от високо ниво, като SCADA, MES и ERP.

Svetoslav Vasilev
Svetoslav Vasilev
Светослав е управител и съдружник в Сивико. Притежава магистърска степен по Мениджмънт от Stockholm School of Economics, Швеция и CEMS, Сингапур и MicroMasters диплома за "Принципи на Производството" от Massachusetts Institute of Technology (MIT), САЩ. Има професионален опит в бизнес развитие, управление на проекти, анализ и дигитализация на процеси.