Електроенергетика

Имаме опит в различни области на електроенергетиката – лабораторни и полеви изпитвания, лабораторен дизайн, управление на електро енергията и енергетика. Имаме богат опит в провеждането на прецизни измервания за промишлени приложения.

Работим съвместно с Лабораторията по техника на високите напрежения към Технически университет – София, което е удобно място за проектиране на комплексни решения и изпитване на завършени продукти в областта на електроенергетиката. Лабораторното оборудване включва автотрансформатор 40kVA, променливотоков изпитвателен трансформатор 700kV / 0,5A, генератор за импулсно напрежение до 750kV и измервателно оборудване до 750kV.

Проектираме електрически инсталации и продукти като:

 • Нестандартни автоматизирани лаборатории за провеждане на различни електрически изпитвания

 • Системи за енергиен мениджмънт (EMS) реализирани чрез Ignition SCADA

 • Пускане в експлоатация на VFD (честотни управления)


Дизайн и решения

Автоматизирани лаборатории за провеждане на различни електрически изпитвания

Автоматизираните лаборатории за провеждане на електрически изпитвания са много добро решение, когато един производител иска да удостовери, че неговите продукти отговарят на определени стандарти за качество. Това е приложимо за производителите на кабели, електрически двигатели, трансформатори и друго електротехническо оборудване. 

Системи за енергиен мениджмънт (Energy management systems (EMS))

Проектираните от нас системи за енергиен мениджмънт включват измерване, мониторинг, анализ, контрол и управление. Освен това можем да направим анализ на текущото състояние и да предложим възможни решения за спестяване на енергия.

Доклади

 • Месечни доклади за потребление

 • Отчети потреблението по машини и цехове

 • Отчети на 10 минутна база

 • Доклади за произволен период от време – за извънредни случаи

 • Доклад за общият енергиен баланс

 • Алармени съобщения при нарушаване на енергийните параметри

 • Товарови графици

Параметри

 • RMS I1, I2, I3

 • RMS U1, U2, U3

 • Активна мощност

 • Реактивна мощност

 • Пълна мощност

 • Мрежова честота

 • Фазови ъгли

 • Cos phi

 • Фактор на мощността

 • Анализ на хармоници

 • Min, Max, Средни стойности

 • Други

повече за Лаборатория за техника на високите напрежения'

Лаборатория за техника на високите напрежения

Извършвани изпитвания

• Стандартни тестове за високо напрежение

• Изпитване и оценка на порцеланови, стъклени и композитни изолатори (сухи и мокри, издържащи и мигновени)

• Изпитване на втулки

• Изпитване на разпределителни устройства, прекъсвачи и прекъсвачи

• Тестване и въвеждане в експлоатация на силови кабели и аксесоари

• Изпитване на силови трансформатори (тестове за частично разреждане и импулс)

• Изпитване на изолирано SF6 оборудване

• Изпитване и оценка на инструментални трансформатори

• Частично тестване на оборудването

• Оценка и анализ на състоянието на трансформатора и на неизправностите

• Съответствие със стандартите

• 50 Hz тест за сухо и мокро прескачане на напрежението

• Устойчивост на импулсно напрежение на светкавицата и тест за мигане

• Корона тест (откриване на електрическо и видимо изображение)

• Тен делта измерване (24kV; 0,1Hz)

• Тест за загуба на изолация

Лаборатория

Високоволтови лабораторни услуги за изпитване

• Максимално импулсно напрежение: 750 kV

• Максимално напрежение 50 Hz: 700 kV

Изпитателни съоръжения

• Вътрешни размери на лабораторията: 17 m (l) x 10 m (w) x 11 m (h)

AC оборудване за тестване

• Тестов трансформатор: 50 Hz, 700 kV, 0.5 A Cont.

• Капацитивен делител на напрежението: 700 kV

• Резистивен делител на напрежение: 750 kV

• Цифров осцилоскоп

• Индикатор за напрежение на радиосъпротивление (RIV)

Оборудване за тестване на импулсно напрежение

• Импулсен генератор: 750 kV, 1,2 kJ

• Капацитивен делител на напрежение: 750 kV

• Резистивен делител на напрежение: 750 kV

• Система за цифров запис с висока разделителна способност

• Цифров осцилоскоп

• Аналогов осцилоскоп за съхранение

DC оборудване за изпитване на напрежение

• DC генератор: 125 kV, 100 mA

• Резистивен делител на напрежение: 750 kV

Механика

Проектираме физически или механични системи включващи силови и енергийни системи, кинематични вериги, трансмисии, задвижвания, хидравлични системи и метални конструкции.

Работим върху създаването и производството на цялостни решения и продукти. Поради това ние отговаряме не само за идеята, дизайна и проектирането на продуктите, но също така имаме задачата да осигурим необходимите части и материали и да управляваме действителния производствен процес и последващите тестове.

Проектираме и проектираме физически или механични системи, като например:

 • кинематични вериги

 • трансмисии

 • задвижващи системи

 • хидравлични системи

 • пневматични системи

 • метални конструкции.

Автоматизация

Проектираме, разработваме и управляваме системи за контрол и надзор чрез комбиниране на информационни потоци, хардуерни конфигурации и софтуерни решения.

Ефективността, гъвкавостта и производителността са решаващи фактори за успех в индустрията, а инженерството играе централна роля в процеса на автоматизация, тъй като се отнася до все по-сложни машини и инсталации. Необходима е по-голяма интеграция на информационните технологии и на оборудването за автоматизация. Днес този процес е означен като Industry 4.0 или smart factory.


Проектирането на автоматизирана система може да включва следното:

 • Първоначално проучване и оценка

 • • Обектно проучване, функционално дефиниране и топология на системата за управление

 • Оформление на системата за контрол и изготвяне на процесни диаграми

 • Бизнес и технически изисквания

 • Разработване на софтуер:

  • SCADA

  • PLC програмиране

  • HMI програмиране

  • Друг

 • Дизайн, проектиране и изграждане на автоматизирани системи за контрол

 • Дизайн, проектиране и изграждане на индустриална комуникационна инфраструктура

 • Системната конфигурация и дефиниране на параметри

 • Настройване на алармени събития

 • Симулации

 • Обучение

 • Поддържа

Измервателни уреди

Имаме богат опит в настройката, програмирането и използването на индустриалните измервателни уреди на нашите партньори: Laurel Electronics, Sonel, Status Instruments, Wago, Allen-Bradley и други.

Можете да намерите повече информация за нашия уеб магазин и винаги можете да се свържете с нас за допълнителни въпроси.


Laurel Electronics:

Sonel:

Status Instruments

Софтуер

Ние сме фокусирани върху разработването на индустриален софтуер – HMI, PLC, SCADA, MES, IIoT, както и Linux, Apache, PHP, MySQL и други, които са пряко свързани с нашите инженерни проекти.

Имаме значителен опит в следните технологии:


 • Ignition – ние сме сертифициран интегратор на Ignition SCADA и ние използваме тази софтуерна платформа като инструмент за изграждане на SCADA, MES, EMS и IIoT  (базирани на MQTT) решения. Ignition има historian, базиран на SQL бази данни и мощен OPC-UA сървър.

OPC е методът, използван за свързване с устройства като програмируеми логически контролери (PLC) и програмируеми контролери за автоматизация (PAC), които са в основата на повечето промишлени системи за автоматизация. В автоматизационната индустрия OPC функционира подобно на начина, по който драйверите на принтера функционират на персонален компютър. Без него устройствата просто не могат да се разберат и да работят заедно. OPC-UA е унифицирана архитектура за OPC. Това е следващото поколение OPC стандарти, създадени да осигурят по-уеднаквена и надеждна рамка за достъп до данни в реално време и исторически данни.

 • Интерфейс човешка-машина (Human Machine Interface (HMI)) – взаимодействието между оператор и входни устройства като панели, бутони и превключватели на сензорния екран. За HMI програмиране използваме Ignition, е!COCKPIT както и нашата собствена уеб-базирана Siviko OS. При дизайн прилагаме методологията на високопроизводителната HMI (high performance HMI), която значително улеснява работата на операторите.

 • Програмируем логически контролер (PLC) – PLC софтуер може да бъде намерен в контролери за индустриална или сградна автоматизация, отговарящи за автоматизацията на електромеханичните процеси. Нашите инженери могат да създават PLC софтуер в съответствие с стандарта IEC61131: ladder logic, structured text, function block diagram и sequential function chart. Имаме опит в работата с PLC от контролерите Siemens, Allen Bradley и CodeSys като WAGO, Schneider Electric и други.

 • SQL бази данни – SQL-съвместимите бази данни са най-популярните бази данни в света, използвани за съхраняване на информация от всички видове във всяка индустрия, която можете да си представите. Макар че SQL базите данни са стандартни за много корпоративни решения, това не е случаят в индустриалната автоматизация, където се използват собствени процесни архиватори. Това ни позволява да се откъснем от тях и да създадем мощни решения, които всяка IT отдела може лесно да поддържа. Ние използваме основно MySQL.

 • Софтуерно програмиране – използваме програмиране в нашата SCADA интеграция или други проекти за автоматизация, тъй като това ни позволява да предлагаме нестандартни решения. Често използваме Python, HTML5, PHP и т.н.

 • Мрежа и комуникацияEtherCAT, EtherNet / IP, PROFINET, POWERLINK, SERCOS III, CC-Link IE, Modbus TCP и т.н.

 • За разработка на embedded софтуер за микроконтролери използваме основно ANSI C и C ++.

 • Виждаме бъдещето на индустриалната автоматизация в софтуер като Linux, Apache, PHP, MySQL (LAMP).

Производство

Сами произвеждаме и сглобяваме нашите продукти и нестандартни проекти.

Ние имаме капацитета да организираме производството и монтажа на нашите продукти и нестандартни проекти като:

 • Автоматична машини за отдаване на кабели, като например WPO-850

 • Автоматизирани навиващи машини, като например WSS-800

 • Други нестандартни машини по изисквания на клиента

 • Метални конструкции по поръчка и детайли от малък и среден размер