Inductive Automation е разработчик на софтуера Ignition SCADA, който е първата наистина универсална платформа за индустриални приложения за събиране и анализ на данни и проектиране и внедряване на индустриални приложения в цялото предприятие, без ограничения.

Laurel Electronics, Inc. проектира и произвежда индустриални електронни устройства за измерване, контрол и работа в мрежа.

SONEL S.A. е производител на висококачествени измервателни уреди за електро енергетиката и телекомуникаците.

Status Instruments Ltd. проектира и произвежда електронни устройства за процесната и контролна индустрия.

Wago Kontakttechnik е водещ немски производител на системи за индустриална и сградна автоматизация, електрически конектори и електронни устройства.

Rockwell Automation е най-голямата компания в света, посветена на индустриалната автоматизация и информация. Една от водещите ѝ марки е Allen-Bradley®.

Advantech е водеща марка в областта на вградените компютри, индустриалната автоматизация, интелигентните системи и услуги.

Дейността на фирмата е в областта на диагностиката и оценка на състоянието на електрически съоръженията.

Техническият университет – София (ТУ-София) е най-големият учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки.

Русенски университет „Ангел Кънчев“ e с дългогодишна традиция в машиностроенето, електротехниката и автоматизацията.

Trakia Tech е платформа за споделяне на технологии и знания с мисия дигитално да трансформира производството, финансите и други традиционни индустрии.

Startup Factory е сдружение в обществена полза, което развива предприемаческата екосистема и ИТ общността в регион Русе и в България.