Предлагаме интеграция на индустриални роботи

Ние сме системен интегратор на индустриални роботи, което ни позволява да предложим гъвкави и надеждни решения за заваряване, палетизиране, депалетизиране, позициониране, пакетиране и други манипулации с материали. Предлагаме цялостно решение, което включва инсталиране и програмиране на индустриалните роботи и периферия и поддържаща инфраструктура към тях като проектиране и изработка на нестандартни хващачи (грипери), транспортни ленти, манипулатори, машинно зрение, системи за индустриален контрол базирани на Ignition, дозиращи системи, сензори и измервателни уреди и други.

Какво е системен интегратор на роботи?

Индустриални роботи системен интегратор

На практика съществуват безброй много начини, по които индустриален робот може да бъде използван за различни производствени приложения. Поради това производителите на роботи няма как персонализират своите продукти за всички възможни приложения, от които крайните клиенти биха имали нужда. Вместо това те разчитат на своите дистрибутори и интегратори, на базата на своя опит, да помогнат на крайния потребител да персонализира роботите си спрямо уникални си нужди. В някои компании има служители, които са експерти по роботика и сами извършват необходимата интеграция, но в повечето компании служители с такива умения липсват.

За това не е изненадващо, че интеграторите на индустриални роботи играят жизненоважна роля във веригата на доставки до крайния клиент. Интеграцията е процеса на програмиране и оборудване на индустриалните роботи, така че те да могат да изпълняват автоматизирани производствени задачи. Интеграторите на роботи са компании, които анализират изискванията спрямо роботизирана система, предоставят план за автоматизация и пускат самата автоматизацията в производство.

Предлагаме интеграция на индустриални роботи

Като интегратор на роботизирани системи, Сивико може да предложи:

 • Концептуален дизайн и проучване за осъществимост на заявеното приложение, което включва идентифициране на правилния робот, инструменти и допълнителен хардуер, необходими за приложението
 • Полезни съвети за спестяване на разходи и помощ при анализа на възвръщаемостта на инвестициите (ROI)
 • Механичен, пневматичен и електрически дизайн
 • Дизайн на програма за роботи и PLC
 • Инженеринг, производство и интегриране на периферни устройства и друга поддържаща инфраструктура като:
  • Персонализирани захващащи устройства (грипери) или други инструменти,
  • Транспортни ленти,
  • Допълнителни манипулатори или задвижващи механизми,
  • Интегрирано машинно зрение,
  • Индустриални системи за управление, базирани на Ignition,
  • Дозиращи системи,
  • Сензори и измервателни уреди
  • Всички останали необходими компоненти за приложението.
 • Конфигурация, PLC и програмиране на роботи
 • Монтаж на място
 • Обучение на роботa, програмиране и комуникация
 • Обучение и поддръжка
Siviko penumatic gripper for palletizing

Примери от наши проекти за интеграция на роботи

Нашият фокус е да предложим гъвкави и надеждни решения за:

Палетизираща линия с голяма степен на автоматизация

Автоматизираната палетизираща линия използваща робот FANUC M-710iC/70 и грипер проектиран и създаден от Сивико, който може да палетизира торби с вентилни отвори, да взема и поставя празен палет и найлонова подложка. Освен това използва нашия Siviko Smart Pallet софтуер, чрез който потребителите сами могат да създават конфигурации за палетизиране без програмиране.

Роботизирано палетизиране на кутии

Роботът, компактен, бърз и достъпен FANUC M-20iD/35, оборудван с хващач Siviko PBXG палетизира над 10 вида кутии с различни размери, дизайн и тегло до 13 кг. Клетката е компактна – с размери 2,5 м на 2,5 м и опростена като дизайн, което я прави идеално решение за за по-малки фабрики. Програмите се избират от пулта на управление на робот от падащо меню.

Повече от робот за палетизиране

FANUC M-710iC/70 е индустриален робот, който използваме в проект за манипулация с торби. С един хващач робота извършва шест различни операции. Взема празни торби, отваря ги, позиционира ги за пълнене, контролира прецизно дозирането, залепя торбите термично и ги палетизира.

Индустриален робот зареждащ торби с вентилни отвори

Роботизираната система за зареждане на торби на Сивико е отлично автоматизирано решение за процеса на зареждане на торби с вентилни отвори. Тя е бърза, гъвкава, с компактен размер и лесен за използване. Може да работи с всички видове машини за пълнене и с много различни видове вентилни торби.

Оптимизирано палетизиране

Да извлечеш максималното от съществуващите активи е винаги важно, и още повече по време на трудни времена. Вижте как увеличихме производителността на палетизиращ индустриален робот с над 75%.

Индустриален заваръчен робот за котли

Индустриалният робот използва MIG/MAG заваряване за производство на котли работещи с биомаса. Роботната клетка има две позиции, върху които тръбите на котела се заваряват към основата и горната част на котела.

Индустриални роботи – предимства и недостатъци

Промишленият робот се дефинира като „автоматично контролиран, препрограмируем, многофункционален манипулатор, програмируем в три или повече оси, който може да бъде фиксиран на място или мобилен за използване в индустриални приложения за автоматизация“. Доброто разбиране на предимствата и недостатъците на индустриалните роботи е от съществено значение за успешната им интеграция в производството. И така, какви са предимствата и недостатъците на индустриалните роботи?

Предимства

 • Увеличават ефективността.

Индустриалните роботи са проектирани да работят бързо и точно. Те позволяват автоматизация на производствени процеси, които преди това са отнемали много повече време и ресурси. Като краен резултат се постига повишаване на производителността на цялата производствена линия.

 • Подобрено качество.

Индустриалните роботи имат изключително високи нива на точност и повторяемост, което намалява вариациите и увеличава качеството на крайното изделие. Намаляването на времето, което се отделя за извършване на качествен контрол, е съществено преимущество.

 • Подобрена работна среда.

Някои задачи са твърде опасни, интензивни или повторяеми за да се извършват от хора и вместо това могат да се извършват от индустриални роботи. Пряк резултат от роботизацията е значителното подобряване на работните условия и едновременно с това –  повишаването на нивото на трудова безопасност.

 • Повишена рентабилност.

Въвеждането на индустриални роботи води до повишаване на ефективността на производствения процес чрез оптимизиране на използваните ресурси, повишава качествените показатели, и като краен резултат повишена  рентабилност на производството. Интеграцията на индустриални роботи спестява значителни ресурси в средносрочен и дългосрочен план. Според нашия опит, възвращаемостта от подобни проекти е средно около 20% до 50% на година, а в специфични случаи и повече.

 • Непрекъснатост на работния процес.

Индустриалните роботи могат да работят денонощно при 100% ефективност.

 • Подновен фокус върху практиките за намаляване на производствените загуби.

Използването на роботи налага на производителите да преразгледат работните си процеси и ги принуждава да стандартизират задачи, части и материали. Освен това да трябва да бъде постигната висока степен на надеждност и стабилност при доставката и качеството на частите подавани към робота. Това премахва задачи без добавена стойност и по този начин производителя автоматично започва да прилага лийн практики за намаляване на производствените загуби.

 • Гъвкавост.

Роботите могат да бъдат преконфигурирани за нови производствени системи, които отговарят на нарастващото търсене за повече продуктови вариации, персонализирани продукти и редизайн на продукти. Поради това, те са по-гъвкави в сравнение с фиксираните машини.

 • Помагат с проблема с намиране на персонал.

България вече изпитва ефекта от демографската криза, но интензитета през следващите поне 20 години ще е още по-голям. Според данни на Евростат, се очаква до 2040 г. активното население във възрастовата група 15 – 64 години да намалее с около 1 000 000 души. Това ще има огромен негативен ефект върху намирането на служители и върху разходите за труд. Няма как българския бизнес да се справи с този проблем без автоматизация и оптимизация на производството.

 • Престиж.

Въпреки, че индустриалните роботи са машини като всички останали, те винаги са запленявали човешкото въображение поради своята елегантност, бързина, сила и прецизност. Със сигурност индустриалните роботи са символ на високо-технологичното производство. За това, освен всички други предимства, изброени до момента, могат да бъдат използвани и като инструмент, с който да бъдат спечелени нови клиенти и партньори.

Недостатъци

 • Капиталови разходи.

Внедряването на индустриални роботи може да изисква високи първоначални капиталови разходи за инвестицията. Те обаче могат да се окажат много  ефективни и да донесат висока възвращаемост на инвестициите (ROI).

 • Експертни умения и знания

Първоначалното създаване на производствени приложения с индустриални роботи изисква много инженерен опит и знания. Една от причините е сложността на тази технология, а тя е такава защото роботите са създадени и могат отлично да изпълняват много различни задачи.

 • Ограничения спрямо други машини.

Броят на индустриалните роботи отбеляза драстично увеличение през годините, но все още има някои ограничения за вида на задачите, които могат да изпълняват. Понякога направена по поръчка автоматизирана система може да даде по-добър или по-бърз резултат от робота. Освен това, един робот няма всичко вградено в него, така че често успехът или неуспехът на индустриална роботизирана система зависи от това колко добре са интегрирани околните системи, напр. захващащи устройства, системи за машинно зрене, транспортни ленти и др.

 • Ограничения спрямо хората.

Въпреки големия напредък в областта на роботиката и непрекъснатите усилия да се правят все по-усъвършенствани роботи,  които да достигнат напълно човешките възможности, роботите все още са много по-малко адаптивни и интелигентни от хората. Факт е, че творческите и базирани на знанията работни места са по-малко податливи на автоматизация. Но това важи и за работните позиции, които включват физически труд, но средата на работа е непредсказуема. Причината е, че в такава среда се разчита на човешката изобретателност и способността ни да се учим и адаптираме, без да сме обучени за всеки възможен сценарий предварително. Например, мениджър може да нареди на работник, който работи на бормашина, да се прехвърли в нова работна позиция, на която ще боядисва, опакова или полира. Физическото преместване и усвояването на новата работа ще се случи сравнително лесно и бързо, защото ученето на нови неща е вродено умение при хората.

При роботите това не е така. Първо, те са физически ограничени от обсега на ръката си, функциите на техните инструменти, наличието на сензори и др. Още по-важно е, че роботите не могат да действат по различен начин от начина, по който са програмирани. Дори най-модерните роботизирани системи днес, които се само обучават чрез изкуствен интелект и алгоритми за машинно обучение, са далеч по-малко адаптивни от хората.

Предимства на FANUC

Защо се спряхме точно на FANUC за партньор при индустриалните роботи?

 • FANUC е единствената компания в отрасъла, която сама разработва и произвежда всички най-важни компоненти за продуктите си, които се отличават с върховно качество и функционална надеждност, съчетани с най-високите нива на наличност. Роботите са изключително надеждни.
 • FANUC e и най-голямата компания за индустриални роботи и имат голямо портфолио от различни роботи. Палетизиращите роботи, което е нашия фокус в момента, са сред най-бързите.
 • FANUC имат и дълга история с присъствието си в България и предлага местна поддръжка и профилактика за целия срок на експлоатация.

 Общ преглед на гамата индустриални роботи FANUC

Колоборативни роботи

Industrial robots FANUC colloborative

Колоборативните роботи или коботи са роботи, предназначени за пряко взаимодействие с хора в рамките на споделено пространство или където хората и роботите са в непосредствена близост. Те имат вградени сензори, които спират движенията на работа в близост до хората. Приложенията с коботи се различават от традиционните индустриални приложения за роботи, при които роботите са изолирани от човешки контакт.

Съчленени роботи

FANUC articulated industrial robots

С над 100-те си модела FANUC предлага най-обширната гама роботи в света. Покривайки разнообразен спектър от приложения и промишлености, машините на FANUC са лесни за управление и осигуряват цялостна гъвкавост благодарение на редица специално разработени за конкретни приложения опции, директно интегриране, полезен товар до 2,3 т и максимален обсег до 4,7 м.

Палетизиращи роботи

FANUC palletizing industrual robots

Разработените специално за целта палетизатори от тази серия увеличават производителността за приложения в областта на палетизирането и манипулирането. FANUC е един от първите доставчици на роботи, който разработва серия, специално предназначена за палетизиране, използвайки натрупания през годините опит в автоматизацията на процесите в края на линията.

Роботи за заваряване

FANUC Arc Welding industrial robots

Специално разработени за приложения в областта на електродъговото заваряване, роботите от серията Arc Mate са продукт на многогодишен опит в роботиката и заваряването. С полезен товар от 20 кг и обсег от 2,0 м тази серия е подходяща за широк спектър от приложения в областта на електродъговото заваряване, лазерното заваряване, спояването и рязането.

Делта роботи

FANUC delta industrial robots

Тези паякообразни роботи са изградени от съединени паралелограми, свързани към обща база. Паралелограмите придвижват един инструмент в работна зона с форма на купол. Силно използвана в хранително-вкусовата, фармацевтичната и електронната промишленост, тази конфигурация на робота е способна на деликатно и прецизно движение.

SCARA роботи

FANUC SCARA industrial robot

Предлагайки следващо техническо ниво на скорост и прецизност, FANUC SCARA роботите са оптимално решение за операции по окомплектоване, вдигане и преместване, инспекция и опаковане.

Роботи за горен монтаж

FANUC top mount industrial robots

Роботите с горен монтаж се монтират върху релси под ъгъл от 90 градуса или обратно върху линейна ос, което ги прави идеални за условия с недостиг на производствена площ и ограничения поради височината на тавана.

Роботи за боядисване

FANUC painting robot

Роботите за боядисване на FANUC са подходящи за широк спектър от приложения в областта на боядисването и нанасянето на покрития, като предлагат лесен достъп, оптимална работна зона и максимална производителност. Някои модели са предназначени да работят в опасни среди, и предлагат голям диапазон от опции за обсег на действие и възможности за манипулиране.

Роботите могат да бъдат използване в много различни приложения като:

 • Палетизиране
 • Вземане и пакетиране
 • Манипулиране
 • Обслужване на машини
 • Боядисване
 • Заваряване
 • Чисти помещения и водоустойчивост

Интересувате ли се от интегриране на индустриални роботи във Вашата фабрика?

Ще се радваме да Ви помогнем в проучването и интегрирането на най-добрите решения за Вашето приложение.

Може да се свържете с нас:

 • по имейл: engineered@siviko.com
 • мобилен телефон: +359 883 440 951