Създаване на умна фабрика с Ignition SCADA

Системата за индустриален контрол представлява комбинация от софтуер, хардуер и комуникационна инфраструктура, която позволява извличане на данни в реално време от производствения процес, и неговото управление и оптимизация. Използваме софтуерната платформа Ignition за да създадем точно тази система за индустриален контрол, от която нашия клиент има нужда.

Ignition е първата истински универсална индустриална платформа за извличане на данни от всички нива в производственото предприятие. Платформата се състои от Ignition и от различни модули, които предоставят допълнителна мощна функционалност. Така, на практика, могат да се създадат всякакъв вид индустриални приложения като SCADA, MES, IIoT, докладване, алармиране и много други. Тя използва модерни IT технологии, има модулна архитектура, което позволява лесно разширение на функционалностите и няма лицензни ограничения за брой клиенти, тагове и връзки с база данни или устройства.

Ignition се разработва от независимата фирма Inductive Automation, основана през 2003 г. и базирана в Калифорния, САЩ.

Ignition SCADA
Golden Certified Integrator of Ignition badge
SPC Sepasoft Certified Inegrator Badge

Сивико е златен сертифициран интегратор на Ignition 8.1 и сертифициран интегратор на SPC модула на Sepasoft

Как работи платформата?

Ignition one platform

Един централен хъб за всичко във фабриката

Ignition е сървърен софтуер, който играе ролята на хъб за инфраструктурата и машините в производството с цел постигане на цялостна системна интеграция. Без значение каква марка, модел или платформа е съществуващото оборудване, Ignition „разговаря“ с него също толкова естествено, както със SQL бази данни, като по този начин безпроблемно преодолява пропастта разделяща производството и ИТ.

Използва съвременни технологии

Ignition е изграден върху отворени стандартни технологии като лесните за поддръжка ИТ стандарти SQL, Python, MQTT и OPC UA. Може да бъде инсталиран във всяка основна операционна система, включително мобилни операционни системи като iOS и Android. Освен това, може да имате клиенти на всяко устройство, включително настолни компютри, промишлени дисплеи и мобилни устройства.

Неограничен лиценз

Ignition е неограничен, така че за ниската цена на един сървърен лиценз можете безпроблемно да съберете всичките си данни, да проектирате всякакъв вид индустриално приложение и незабавно да пуснете чрез уеб неограничен брой индустриални и мобилни клиенти към всеки, навсякъде. Всичко това се намира на една универсална платформа за индустриална автоматизация.

Неограничени възможности за създаване на индустриални приложения като SCADA, IIoT, MES и много други

Система за наблюдение, управление и събиране на данни (SCADA)

Лесно контролирайте, проследявайте, показвайте и анализирайте производствените процеси

Ignition SCADA съчетава неограничен лицензионен модел, с незабавно интернет-базирано разгръщане и водещ в индустрията набор от инструменти за наблюдение, управление и събиране на данни (Supervisory Control And Data Acquisition или SCADA). Всичко това на една отворена и мащабируема универсална платформа. Ignition SCADA дава възможност на бизнес ви лесно да контролира собствените си процеси и да проследява, показва и анализира всичките си данни, без ограничения. Достъпността, мащабируемостта и възможностите на Ignition го правят най-добрата SCADA платформа в света.

С новата версия Ignition 8 и Perspective Module може да се разработят индустриални приложения адаптирани за мобилни устройства с помощта на HMTL5. Сега можете да наблюдавате и контролирате процеса си директно от мобилния си телефон.

Индустриален интернет на нещата (IIoT)

Изличайте данни и от най-отдалечените места, ефективно и достъпно с MQTT

Ignition IIoT е цялостно решение за индустриален интернет на нещата (IIoT), което съчетава невероятната ефективност на протокола за пренос на данни MQTT с неограниченото събиране на данни и мощните инструменти за създаване на индустриални приложения в Ignition. С Ignition можете лесно да се свържете както с устройствата в производството, така и с полевите устройства в отделечни части от мрежата, и да извличате данни от хиляди устройства от многобройни места чрез централна MQTT инфраструктура. Данните може да се използват както за индустриални, така и за бизнес приложения.

Система за управление на производствения процес (MES)

Възможност за проследяване на производството, управление на рецепти, изчисляване на ОЕЕ, прилагане на SPC и други

Ignition е идеалната платформа за разработване на системи за управление на производството (Manufacturing Execution Systems – MES), защото можете да свързвате, наблюдавате и контролирате производствените си данни, за да създадете системи, които гарантират ефективно изпълнение на операциите и да подпомогнат постоянното им подобрение и усъвършенстване. Inductive Automation си партнира със стратегическия партньор Sepasoft, за да предложи силен набор от MES решения за платформата Ignition. Модулите Sepasoft MES за Ignition осигуряват в реално време контрол, проследяване и документиране на превръщането на суровините в крайни продукти.

Ползи от внедряването на Ignition SCADA

Оптимизирайте резултатите си, намалете загубите и максимизирайте печалбата си навсякъде в производството.

Увеличена производителност

 • Подобрен производствен поток чрез пълна или частична автоматизация на определени процеси, подобрено планиране и решаване на проблеми.
 • По-бързо решаване на проблеми въз основа на данни, които се събират от машини и се превръщат в информация. Това е много добра основа за непрекъснато усъвършенстване на работните процеси.
 • Проследяване на общата ефективност на оборудването (Overall Equipment Efficiency – OEE).
 • Превантивна поддръжка на машини в резултат на анализ на извлечените данни.
 • По-малко непланиран и принудителен престой на машините.

Намаляване на разходите и загубите

 • Позволява оптимизиране на нивата на запасите благодарение на подобрената и надеждна информация и планиране.
 • Намаляване на оперативните трудови разходи. Голяма част от работата, свързана със събирането и обработката на данни, може да бъде автоматизирана.
 • Новите работници могат да бъдат обучени по-бързо и съответно по-бързо да се заемат със служебните си задължения.
 • Предотвратяване на сериозни промишлени аварии и инциденти чрез алармиране.
 • Мониторинг и оптимизиране на използването на енергия. Ignition може да бъде и система за енергиен мениджмънт за електричество, вода, въздух, газ и други.

Подобрено качество

Увеличена гъвкавост

 • Проследимост на цялото производство (Track and Trace) и бърз достъп до исторически данни.
 • Информация в реално време от производството.
 • По-лесно управление на рецепти или настройки.
 • Позволява по-лесна комуникация между машини, работници и други системи.

Примери

Дигитализация на производството с Ignition SCADA

Terazid SCADA

Mid Kansas Cooperative Ignition Case Study

St. Lucie West Municipal Water District Goes All-In with Ignition

Ignition Becomes Brewery's Go-To for SCADA, MES

Искате ли да внедрите Ignition и във Вашето производство?

Можем да Ви помогнем в разработката на идеалното за Вашия бизнес индустриално софтуерно приложение

Свържете се с нас чрез:

 • имейл: engineered@siviko.com
 • телефон: +359 883 440 951