Бързо, гъвкаво и лесно за управление роботизирано палетизиране и депалетизиране

Ние предлагаме надеждни, ефективни и гъвкави роботизирани решения за палетизиране и депалетизиране на най-различни обекти като торби, кутии, кашони и други артикули.  Ефективното транспортиране на материали и продукти на входа и изхода на производствения процес може да има огромен ефект върху производителността, бързината на производство и доставка и на крайния финансов резултат. 

Предлаганите от нас решения за роботизирано палетизиране имат много предимства:

По-бързо палетизиране

 • Премахвате тясно място в производството;
 • Палетизирате в режим 24/7/365,  при 35 цикъла в минута или повече;
 • Използвате полезен товар от до 1000 кг.

По-малко разходи

 • Период на изплащане на инвестицията от по-малко от 3 години;
 • Възможност да насочите работниците си към дейности с по-голяма добавена стойност
 • Роботизираното палетизиране е с компактени размери

По-добро качество

 • Подобрена повтаряемост на палетизиране;
 • Подобрена надеждност на процеса, спрямо стандартни палетизатори;
 • Безпроблемна интеграция в работния поток.

Повишена гъвкавост

 • Използвате само един хващач за няколко различни процеса или обекта;
 • Не е нужно да разбирате от програмиране;
 • Бърза и лесна смяна на палетизиращата програма.

Защо роботизираното палетизиране и депалетизиране на Сивико е по-добро?

Предлагаме роботизирано палетизиране и депалетизиране, което е по-производително, по-надеждно, по-лесно за употреба и по-гъвкаво от това на други интегратори. Комбинирайки роботите за палетизиране на FANUC, които са известни със своята скорост и надеждност, с нашите мултифункционални хващачи и специализирания ни софтуер за палетизиране, клиентите ни могат да управляват робота без специализирани познания по програмиране. Така роботизираното палетизиране става рентабилно и достъпно дори в производства, които произвеждат малки серии от разнообразни продукти.

Най-добрите в класа си палетизиращи роботи от FANUC

FANUC предлага пълна гама от роботи, проектирани специално за палетизиране, които осигуряват постоянна производителност при най-бързите работни цикли в света. Освен това, роботите имат товароносимост до 1000 кг. Скоростта на палетизиране на един робот може да варира от 8 до 35 цикъла за минута в зависимост от конфигурацията на подреждане и изискванията и ограниченията на процеса. Възможно е да се постигне добри по-висока производителност, ако роботът палетизира няколко обекта или цял ред едновременно.

FANUC е пазарен лидер с повече от 750 000 инсталирани робота по целия свят (към 2021 г.). Произведените в Япония роботи през последните десетилетия са спечелили репутация за несравнимо качество, здравина и надеждност.

Като световен лидер в роботиката, FANUC въвежда нови технологии като iRVision. Това е вградено машинно зрение, което прави робота по-адаптивен при боравене с различни обекти. Тази технология прави и депалетизирането на нестандартни обекти възможно.

Всичко това прави FANUC ценен партньор за нас.

FANUC palletizing robots lineup
Siviko End of Arm Tools for robotic palletizing

Мултифункционални хващачи и инструменти за робот от Сивико

Инструментите, които се монтират на ръката на робота (т.нар end-of-arm tooling (EOAT) или хващачи, грипери) са ключова част от технологията. Това е оборудването, чрез което робота манипулира обекти и компоненти. Традиционните хващачи са рентабилни когато робота извършва прости повтарящи се операции с едно единствено приложение. Предизвикателство е създаването на хващач, който да може да извършва няколко процеса едновременно или да може да борави с различни по размери и форми обекти. Но това значително увеличава адаптивността и ползата от използването на робот в производството.

Ние проектираме и произвеждаме нестандартни мултифункционални хващачи. Те могат да боравят с обекти с различни размери и тегло, без да има нужда от смяна или пренастройка. Освен това, успяваме в един инструмент да комбинираме извършването на множество различни операции като палетизиране на обекти, вземане и поставяне на празен палет, поставяне на подложка и други. По този начин хващачите Сивико увеличават скоростта на палетизиране и предоставят гъвкавост като боравят с продукти с различни форми и размери.

Тъй като сами проектираме и произвеждаме хващачите си, имаме голяма свобода при създаването на решения за роботизирано палетизиране, който пасват перфектно на нуждите на клиентите ни. По този начин избягваме използването на преоразмерени за задачата роботи, което пести ресурси и производствено пространство.

Лесно създаване на нови конфигурации за палетизиране

Siviko Smart Pallet, нашето интелигентно софтуерно приложение, позволява на крайния потребител да създава конфигурации за палетизиране без умения за програмиране. Те трябва да въведат само данни за конкретната конфигурация:

 • Размер, тегло и ориентация на обекта (торби, кашони и др.);
 • Размери на палета;
 • Подредба на обектите на четни и нечетни редове;
 • Брой на обектите на ред и брой редове.

Въз основа на въведената информация софтуерът автоматично променя движенията на робота. В допълнение, той проверява въведената информация и не позволява конфигурации, които са физически невъзможни или опасни. По този начин потребителите могат лесно и безопасно да създават или редактират сами програми за палетизиране, независимо от системния интегратор. С този софтуер роботизираното палетизиране става много по-гъвкаво и по-лесно за използване от крайния потребител.

Siviko Smart Pallet software for robotic palletizing

Защо да изберете Сивико като партньор?

Винаги търсим дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти. Работата ни не приключва с доставката на робота, защото в едно динамично и развиващо се производство винаги има проблеми за решаване. Ние продължаваме да добавяме стойност чрез безпроблемната интеграция на роботизираната система с други системи и процеси и с отличната текуща поддръжка, която предлагаме. И не на последно място, да имате на разположение един компетентен и мотивиран инженерен екип като нашия е от огромна дългосрочна полза.

Siviko robot programming for robotic palletizing

Безпроблемна интеграция с други системи

Интегрирането на робот в производствения поток е предизвикателна задача. Това означава, че роботът трябва да работи в перфектен синхрон с машините и процесите преди и след него. Обработката и прехвърлянето на материали и продукти между различните машини и работни места е от съществено значение. Обикновено това е най-трудната част от интеграцията на промишлени роботи, защото в производствените процеси винаги има вариации и случайни събития. Ние решаваме този проблем с помощта на:

 • Създаване на интелигентни програми за роботи, които позволяват конфигурация от страна на крайния потребител,
 • Проектиране и изработка на нестандартни и мултифункционални хващачи,
 • Подходящи транспортни ленти,
 • Допълнителни манипулатори или задвижващи механизми,
 • Интегрирано машинно зрение,
 • Системи за индустриален контрол (SCADA, MES, IIoT), базирани на Ignition,
 • Дозиращи системи,
 • Сензори и измервателни уреди,
 • и всякакви други компоненти, които са необходими за конкретната задача.

Винаги вземаме предвид специфичните нужди на клиента относно търсена производителност и наличното пространство.

Текуща поддръжка и реакция при проблемни ситуации

Основно предимство при използването на роботизирано палетизиране е, че те изискват много по-малко поддръжка в сравнение с други автоматизирани системи. Причината е, че те имат по-малко движещи се части, който да се износят във времето. В това отношение, индустриалните роботи FANUC от десетилетия са еталон за качество и надеждност, защото са се доказали в най-различни индустрии.

Въпреки това, само защото проектът е завършен и пуснат в употреба, не означава, че спираме да добавяме стойност. Добрата поддръжка след пуск е важна част от нашата услуга. Ние предлагаме няколко ключови решения и услуги, за да гарантираме безпроблемната работа на роботизираната система:

 • Изчерпателно обучение – осигуряваме обучение на операторите и на поддържащия пресонал при пуск на системата.
 • Дистанционна поддръжка – роботизираните ни системи имат вграден модул за дистанционна поддръжка, което ни позволява да отстраняваме и решаваме повечето проблеми от разстояние. По този начин постигаме много по-бърза реакция. Това спестява много производствени загуби причинени от едно по-дълго принудителното спиране.
 • Поддръжка на място и части – Когато е необходимо изпращаме инженери на място и предоставяме резервни части необходими за ремонта на системата.
 • Профилактика на роботиFANUC България предлага отличен сервиз и профилактика на роботите си. Фирмата присъства на Българския пазар от над 40 години.
Siviko remote maintenanance software for robotic palletizing
Siviko team

Опитен и мотивиран инженерен екип

Интегрирането на индустриални роботи не е лесна задача. Всяка от фазите на проектиране, интеграция и ежедневната работа след пуск съдържа много предизвикателства. Поради това опита, компетенциите и мотивацията на инженерния екип е ключов за успеха на проекта. Ние имаме един от най-добрите екипи в региона в нашата сфера:

 • Компетенции и опит – в екипа ни са едни от най-добрите инженери в България що се отнася до механика, електроинженерство, автоматизация, програмиране на роботи и PLC, разработка на системи за индустриален контрол (SCADA, MES, IIoT) и анализ на процесите. Повече за Сивико може да научите тук.
 • Работен процес и начин на мислене – имаме опит в създаването на изцяло нови концепции като отчитаме нуждите на клиента, възможностите на наличните технологии и бизнес изискванията за възвращаемост и целесъобразност. Насърчаваме култура на дизайн мисленето, което е методологията на креативността и иновациите, и откритото сътрудничество в екипа. Резултатът е добре обмислени, проектирани и изработени системи, които се отличават с производителност, надеждност и лекота на употреба.
 • Собствено производство – разполагаме със силна мрежа от надеждни доставчици и модерен цех, което ни позволява да произвеждаме и сглобяваме сами повечето компоненти в една роботизирана система за палетизиране. Това съкращава времето за изпълнение и гарантира високото качество на крайния продукт.

Избрани проекти за роботизирано палетизиране

Палетизираща линия с голяма степен на автоматизация използваща робот FANUC M-710iC/70 и грипер проектиран и създаден от Сивико, който може да палетизира торби с вентилни отвори, да взема и поставя празен палет и найлонова подложка. Освен това използва нашия Siviko Smart Pallet софтуер, чрез който потребителите сами могат да създават конфигурации за палетизиране без програмиране. 
Роботът, компактен, бърз и достъпен FANUC M-20iD/35, оборудван с хващач Siviko PBXG палетизира над 10 вида кутии с различни размери, дизайн и тегло до 13 кг. Клетката е компактна – с размери 2,5 м на 2,5 м и опростена като дизайн, което я прави идеално решение за за по-малки фабрики. Програмите се избират от пулта на управление на робот от падащо меню.

FANUC M-710iC/70 е индустриален робот, който използваме в проект за манипулация с торби. С един хващач робота извършва шест различни операции. Взема празни торби, отваря ги, позиционира ги за пълнене, контролира прецизно дозирането, залепя торбите термично и ги палетизира.

Роботизираната система за зареждане на торби на Сивико е отлично автоматизирано решение за процеса на зареждане на торби с вентилни отвори. Тя е бърза, гъвкава, с компактен размер и лесна за използване. Може да работи с всички видове машини за пълнене и с много различни видове вентилни торби.

В този проект увеличихме капацитета на съществуващ палетизиращ робот FANUC с над 75%. Постигнахме това като създадохме буфер между робота и предходния производствен процес, проектирахме нов хващач, който има по-добро захващане на торбите, препрограмиахме робота и го интегрирахме в съществуващата SCADA система.

Имате ли интерес към изпозлването на палетизиращи роботи във Вашето производство?

Може да Ви консултираме относно възможностите и да предложим най-доброто решение за Вашия конкретен случай.

Свържете се с нас:

 • имейл: engineered@siviko.com
 • телефон: +359 883 440 951