Индустриална комуникационна мрежа на базата на Wago 852-1305
юни 19, 2018
Industry 4.0 – Решения за повишаване на производителността
септември 13, 2018

Защо Ignition е най-добрата платформа за SCADA, EMS, IIoT и MES

Ignition, чиято първа версия е пусната през януари 2010 г.,  е първата истински универсална платформа за разработка на индустриални приложения, тъй като дава възможност на всеки бизнес да свърже всички данни от цялото си производство, бързо да разработи и внедри всякакъв вид система за индустриален контрол и да я мащабира по собствена мярка, без ограничения.

Модулната архитектура на Ignition позволява на клиентите ѝ лесно да персонализират своята система като изградят точно тези приложения, от които се нуждаят. Сървър-ориентираният уеб базиран модел на Ignition е достатъчно гъвкав за всяка архитектура и достатъчно мащабируем за компании от всякакъв размер. Мощта и гъвкавостта на Ignition го правят идеалната платформа за разработка на SCADA, EMS, IIoT и MES приложения, така че да работят безпроблемно като едно цяло, на една единна платформа.

В сравнение с Ignition, старото поколение SCADA софтуер има редица недостатъци и ограничения.

  1. Най-големият сред тях e, че е невероятно труднo да бъдат персонализирани според нуждите на бизнеса и трудно се интегрират с друг софтуер или система. От друга страна, Ignition е създаден с мисълта за персонализиране. Всъщност това представлява е една платформа за създаване на приложения, което позволява приложението да бъде изцяло пригодено към определен процес. В резултат на това, фирмите не са задължени да оформят процесите си според софтуера, което лесно може да създаде проблем, защото всички конкуренти предимства дължащи се на вътрешните процеси на фирмата могат да изчезнат поради ограничените възможности на софтуера.
  2. На второ място, старите модели софтуер не боравят добре с комуникационни протоколи, което означава, че различни видове хардуер е трудно да се свържат и комуникират помежду си. Като сървърен софтуер, Ignition действа като център за всяка производствена система. Този модел на пълна интеграция може да асимилира всички марки, модели и платформи и да комуникира с тях, като по този начин създава стабилна и оптимизирана връзка между IT и производствения процес. Освен това, Ignition е идеалната платформа за IIoT, защото е единствената платформа на пазара, която има трите основни елемента, необходими за работата на IIoT: отворена свързаност, неограничени възможности за съхранение на данни и “agile” приложения.
  3. На трето място, старото поколение SCADA софтуер не позволява на потребителите да имат лесен достъп до данни в реално време. По-голямата част използват собствен затворен софтуер за съхранение на данни. Това означава, че записите на серия от данни често се съхраняват отделно от останалите данни на компанията. Това може да доведе до погрешен обмен на данни или други проблеми поради по-бавната реакция. Дори информацията все пак да бъде извлечена, обикновенно това е след като вече са изтекли часове или дори дни и тя често вече е безполезна. За щастие, Ignition  позволява връзки с различни SQL бази данни за регистриране и съхраняване на данни по едно и също време. Това означава, че данните са налице в реално време. Това позволява тенденциите да бъдат прегледани и анализирани в реално време, точно когато те се случват, или да се направи взаимовръзка с друга информация за по-голяма прецизност и точност на анализа. Друго предимство, което Ignition има в този контекст е, че той улеснява по-доброто разбиране на това, което се случва, като дава моментен достъп до историческите данни за сравнение.

Ignition не е нищо повече бяло платно, което може да бъде персонализирано и да настроено за нуждите на всеки бизнес. Той работи еднакво добре с всяка база данни или всяка операционна система, независимо от версията, и има солиден набор от инструменти за събиране на данни, визуализация в реално време и контрол на процеси, оптимизиран HMI и аналитични инструменти. Накратко, Ignition е най-добрата и неограничена интегрирана софтуерна платформа за SCADA, EMS, IIoT and MES приложения.

Речник на използваните съкращения:

  • SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition –  системата за надзорен контрол и събиране на данни. Състои от софтуерни и хардуерни елементи.  Тя позволява на индустриалните организации да контролират локални или отдалечени промишлени процеси чрез взаимодействие директно със сензори и актуатори и да наблюдават, събират и обработват данни в реално време;
  • MES – Management Execustion System – системата за производствено управление. Използва в производството за проследяване и документиране на преработването на суровините в готови продукти. Тя предоставя информация, която помага на мениджърите управляващи производството да разберат как могат текущите условия да се подобрят така, че да се оптимизира производствения процес.;
  • EMS – Energy Management System – системата за енергиен мениджмънт. Използва за мониторинг, контрол и оптимизиране на използването на електричество, вода, промишлен въздух, газ и др.;
  • IIoT – Industrual Internet of Things – „индустриален интернет на обектите“. Позволява събиране и достъп на много по-големи количества данни при много по-голяма скорост и ефективност чрез отделяне на устройствата от приложенията.;
  • SQL – Structured Query Language –  е популярен език за програмиране, предназначен за създаване, видоизменяне, извличане и обработване на данни от релационни системи за управление на бази данни;
  • IT – Information Technologies – информационни технологии;
Svetoslav Vasilev
Svetoslav Vasilev
Светослав е управител и съдружник в Сивико. Притежава магистърска степен по Мениджмънт от Stockholm School of Economics, Швеция и CEMS, Сингапур и MicroMasters диплома за "Принципи на Производството" от Massachusetts Institute of Technology (MIT), САЩ. Има професионален опит в бизнес развитие, управление на проекти, анализ и дигитализация на процеси.