Automatic Cable Tester | Siviko ACT 15

Като концепция и уредба Siviko ACT 15 е подобна на по-голямата Siviko ACT 150, но позволява пълна автоматизация на цялото измерване чрез вътрешно превключване между измервателните изводи. Тя е много подходяща за изпитване на кабели с по-малко жила, като инсталационни кабели.

Highlights

Обхват

 • Siviko ACT 15 извършва автоматизирано изпитване на кабели на издържимо напрежение до 4 kV и максимален ток от 4 А и измерва активно съпротивление до 20 kΩ, .
 • Кабелите могат да имат максимална дължина до 15 km, със сечение 0,1 to 50 mm2.
 • Уредбата е снабдена с 10 измервателни сонди с 5 червени и 5 черни щипки тип „крокодил“.
 • Максималното време на изпитване е 15 min 59 sec
 • Може да извършва електрически изпитвания според стандарти като EN 50525, DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0295 / IEC 60228, BS 6004/5 и други

Безопасност

Siviko ACT 15 има няколко нива на безопасност:

 • Независими хардуерни и софтуерни защитни вериги,
 • Защитни ограждения със автоматично заключване,
 • Система за автоматично заземяване – Siviko AGS,
 • Индикации и бутони авариен стоп.

Освен това, уредбата има интелигентни алгоритми, които защитават оборудването в случай на неправилна употреба или токови удари.

Ease of use:

Свързват се изпитвателните кабели към обекта за изпитване като се спазва цветната маркировка, избира се типа на кабела и се задава неговата дължина. Siviko ACT 15 извършва всичко останало:

 • превключва между жилата,
 • събира измерените данни,
 • грижи се за безопасността и
 • изготвя протоколи за изпитванията.

Протоколите са двуезични и се генерират автоматични. Достъпни са в .pdf и .csv формат, локално и отдалечено.

Измервателните изводи са удобно разположени в така наречените „балансьори“, които ги предпазват от повреда от кабелните барабани на нивото на земята.

Software

Siviko OS и специализираниq контролер са отговорни за провеждане на автоматизирано изпитване като превключват изпитваните жила, съхраняват данни от изпитването, контролират безопасните условия и изготвят протокол от изпитването. Освен това има автоматизирана процедура за локализация на къси съединения и прекъсвания, която с голяма точност може да посочи мястото на проблема.

Siviko ACT 15 има вградена система за управление на потребителите. Освен това, има редица други настройки, които правят цялата система много гъвкава. Уредбата може да бъде използвана за медни, алуминиеви и друг тип електрически кабели.

Добавена стойност

Siviko ACT 15 enables you to test the quality of your cables in an easy, safe, fast and non-destructive manner. You only have to connect all the wires to the test leads by matching the colour coding of both, to select the type of the cable and to punch-in the length of the cable. The automatic cable tester will do all the rest for you. It will run automated tests for resistance and voltage for each conductor, it will look after the safety of the operator and in the end, it will print out a protocol stating whether the cables have passed or failed the requirements set by the respective standard. This will allow you to improve tremendously the quality control of your products without slowing your work processes or damaging the cables.

Why perform electric tests?

The electric tests for resistance and voltage for the whole length of the cable are basic indicators for the material and manufacturing quality of the cable core and its insulation layers. Higher resistance shows that the material of the core is of poor quality or cross-section out of specification, which will result in increased power losses. The high voltage withstand test shows the quality of the insulation. If a break in the insulation occurs during the high voltage test then the insulation has a manufacturing defect or is made of poor quality materials or it is simply insufficient. Such low-quality insulation will inevitably result in short-circuit that might cause a fire, damage the electrical equipment or cause fatal accidents. Therefore it is understandable, why many customers require a test report that ensures the quality of their purchase.

Challenges

The standards stipulate that the electrical tests require the cable to be in the dry state and at ambient temperature when a voltage is applied of the magnitude given in the relevant cable standard, supplied from an A.C. source, between each conductor and all the other conductors and, if any, the metallic layer connected to earth. Then the voltage has to be gradually increased and maintained at the full value for the duration given in the relevant cable standard.

If one is to manually perform such tests, he is to face many problems and inconveniences. First of all, he has to have A.C. power source that could reach the desired high voltage of up to 4000 V. Second, he should have appropriate calibrated measurement equipment to measure the resistance and voltage and he has to be able to connect them properly and to run the appropriate tests. Third, he has to manually switch between each group of conductors. This is not only time-consuming but could also lead to accidents due to the high voltage applied. Last, but not least the operator has manually to write down the test results in his test protocol and then to keep the records organized and available.

Automated

Siviko ACT 150 takes care of all those problems. It has its own high-voltage A.C. power supply. It is equipped with high quality and with high accuracy measurement devices that can be easily calibrated by a certified laboratory if necessary. The dedicated software SIVIKO OS and the specialised PLC enable the automated switching between the tested conductors, collect the measured data, monitor the safety conditions and prints out a test report at the end. It is also possible to input the requirements set by any standard, such as EN 50525, DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0295 / IEC 60228, BS 6004/5 etc.

Общи

Брой на жила в кабела Кабел с до 5 жила, с и без екраниране * customizable
Напрежение на изпитване 1 … 4 kV (при захранващо напр. 230/400 V) * customizable
Дължини на изпитван обект 0,1 … 15 km * customizable
Максимално измервано активно съпротивление 0 … 20 kΩ * customizable
Локализация Късо съединение и прекъсване  

Източник на напрежение

Мощност 15 000 VA * customizable
Честота 50 Hz  
Захранващо напрежение 400 V  * customizable
Входен ток 0 … 2 A  * customizable
Изходно напрежение 0 … 4000 V  * customizable
Изходен ток 0 … 3,75 A  * customizable
Защита на входа Защита от пренапрежения  
Защита на изхода Защита от късо съединение  

Измервателно оборудване

Измерване на напрежение 0 … 4 kV / неопределеност ± 1,12 % * customizable
Измерване на активно съпротивление 0 … 20 kΩ / неопределеност ± 0,25 % (темп. комепнсиране) * customizable
Измерване на ток 0 … 5 A / неопределеност ± 1 % * customizable

WAGO PFC200 PLC

Процесор ARM А8  
Входове 48 digital inputs (24 V), 2 analog inputs 12 bit (RTD), 2 PQA  
Изходи 48 digital outputs (24 V / 0,5 A)  
Комуникация RS485 (Modbus-RTU), Ethernet (Modbus-TCP), OPC UA  

Индустриален компютър

Екран Industrial 15″ XGA TFT LCD with 50K Lifetime LED Backlight  
Защита IP65 Approved Front Protection & Panel Mounting  
Сензор Durable 5-wire Resistive Touch Screen  

Захранване и размери

Тегло на уредбата 570 kg  
Тегло на защитни ограждения 120 kg  
Размери на уредбата 217,5 х 61,5 х 180,0cm (w × d × h)  
Размери на защитни ограждения 270 х 250 х 200 cm (w × d × h) * customizable
Захранване 230/400 VAC, 50 Hz, 10 000 VA  

Условия на околна среда

Степен на защита IP 51H
Работна температура 10 … + 50 °C  
Температура на съхранение 0 … + 70 °C  
Относителна влажност 10 … 90 % без конденз  

Софтуер

OS Siviko OS, Linux  
PC software Web-based  * option
Industry 4.0 Съвместима