Нов, много бърз анализатор на качеството на електрозахранването – Sonel PQM-703
март 20, 2017
Нов уред за измерване на земно съпротивление и съпротивление на заземяване Sonel MRU-30
май 1, 2017

Нов уред за измерване на изолационно съпротивление Sonel MIC-2501

Въведение

Оценката на състоянието на изолацията на електрическите мрежи и оборудване е важен елемент от осигуряването на ефективна защита срещу попадане под въздействието на електрически ток. Наскоро, компанията Сонел, положи много големи усилия в проектирането и изработката на последно поколение уреди за такива измервания. В резултат бяха пуснат поредица от модели с измервателно напрежение от 5 kV до 10 kV. Поради своите разширено измервателни функции и поради това, че не се влияят от електромагнитни и други смущения, те са едни от водещите продукти използвани в електроенергетиката за по-задълбочени измервания на изолационното съпротивление.

Стандартните измервания на изолационното съпротивление извършвани от към консуматорите на електрическите мрежи не изискват такива разширени измервания, тъй като това увеличава общия размер на измервателното устройство. Поради това, имайки предвид голямата група електротехници, които извършват измервания от страна на консуматорите в електрическата система в широко-дефинираната обществена инфраструктура, индустрията, офис сградите и частните жилища, беше проектиран и пуснат на пазара новия уред за измерване на изолационното съпротивление – Sonel MIC-2501.

Фигура 1: Sonel MIC-2501, уред за измерване на изолационното съпротивление

Измерване на изолационно съпротивление

Този вид измервания най-честно се извършват от малки компании или дори от един единствен електротехник. Поради това основната цел при проектирането на уреда беше да се запазят високите технически параметри, докато производствените разходи бъдат оптимизиране и намалени в сравнение с предишните модели. Трябва да отбележим, че функционалностите и ергономиката са резултат от сътрудничеството с потребителите на досегашните уреди на Сонел. Уредът е изработен съгласно стандарт EN 61557- 2 и позволява измервана на изолационното съпротивление съгласно стандарти HD 60364-6 и EN 04700.

Основни измервателни функции на Sonel MIC-2501

• Дву- или трипроводна схема на измерване на изолационно съпротивление;
• Избор на измервателно напрежение в диапазона от 100 до 2500 V със стъпка 100 V;
• Акустичен сигнал за 5 секунден период;
• Измервателни времена T1, T2 и T3 за определяне на коефициента на абсорбция за 15, 60 и 600 s;
• Показване на текущото напрежение по време на измерване;
• Защита срещу измерване на захранени обекти.
• Ниско-волтово измерване на свързаност и съпротивление:
• Измерване на ток на утечка по време на измерване на изолационно съпротивление.
• Измерване на DC и AC напрежение в обхвата 0…750 V.
• Памет: 990 клетки (11880 записа); прехвърляне на данни към компютър чрез USB кабел.
• Захранване на батерии.
• Възможност за захранване от външен източник, от автомобил или външна батерия.

Аксесоари

Проучването на очакванията на потребителите и отчитането на коментарите им доведе до малко по-различен подход към дизайна на чантата на новия модел. Тя е проектирана така, че уредът да може да се използва без да се вади от нея. Уредът може да бъде овесен на каишки на врата, което означава, че потребителя има две свободни ръце, което повишава сигурността по време на работа и подобрява възможностите за действия от страна на оператора. Допълнителна чанта, която се отделя от основната, се използва за закачване на измервателния уред към колан, което намалява тежестта на врата, което подобрява комфорта на работа, особено при продължителни измервания.

Фигура 2: Sonel MIC-2501 със специално проектираната чанта с каишите.

Иновативна идея е да се позволи захранването на уреда чрез външен източник. Външните батерии са широко разпространени и вършат страхотна работа при спешни случаи когато няма налично друго захранване (измерването на изолационно съпротивление често се извършва при системи, които все още не са свързани към електрическата мрежа).

Фигура 3: Sonel MIC-2501 се зарежда от допълнителна външна батерия.

Комплекта включва устройството заедно с всички необходими кабели, сонди, крокодили и зарядно. Всичко това се събира в споменатата по-горе чанта.

Фигура 4: Стандартно оборудване

Обобщение

Sonel MIC-2501 е универсален измервателен уред с много широк спектър на приложимост при измерване на изолационно съпротивление. Може да бъде използван при измерване на кабели, електрическите системи при крайния потребител, електрически мотори и трансформатори. Чрез свързването на сондата Sonel PRS-1, която е част от аксесоарите, към измервателния уред, е възможно измерването на изолацията при подове и стени. Комбинацията на много видове приложения, ергономичност, голям и удобен за четене дисплей, удобна чанта, която позволява извършване на измервания без да се вади от нея, достъпната цена, прави Sonel MIC-2501 много привлекателен уред за всички електротехници, които извършват електрически измервания и работят както в енергетиката, така и в индустрията или фирмите за електротехнически услуги.

Електронен магазин: https://store.siviko.com

Източник: https://www.sonel.pl