Ново поколение мултифункционални измервателни уреди за електрически инсталации
февруари 10, 2017
Нов, много бърз анализатор на качеството на електрозахранването – Sonel PQM-703
март 20, 2017

Sonel MIC-10k1, MIC-5050, нови модели уреди за измерване на изолационно съпротивление

Гамата уреди за измерване на изолационното съпротивление на Сонел се разшири с два нови модела, единият от които е MIC-10k1, който позволява измерване на изолационно съпротивление до 10kV.


При първите модели от новата серия на Сонел, проектантите успяха да съвместят две очевидно противоречащи си характеристики: много високо резистивност към външни интерференции и способност да работи с измервани обекти при наличие на индуцирано напрежение. Важен въпрос е задължително да се подсигури максимална сигурност при провеждане на измерване.
Повечето уреди за измерване на изолационно съпротивление налични на пазара в момента, първо проверяват дали има налично напрежение в обекта преди измерване. Когато не се установи напрежение над дадена стойност (обикновено около 25 V), стартира истинското измерване. Уредите MIC-5010, MIC-5005, MIC-5050 и MIC-10k1 използват уникален алгоритъм за да установят типа напрежение наличен в измервания обект. Ако се установи захранващо напрежение, не се прави измерване, докато ако напрежението се генерира от електро-магнитно поле, измерването се извършва и резултатите се показват на екран. Това позволява да се извършват измервания при наличие на много силни електро-магнитни полета, което преди не беше възможно.
MIC-5050, както и по-ранно въведените модели, MIC-5010 и MIC-5005, осигуряват измерването на изолационното съпротивление чрез предварително задаване на напрежение: 100, 250, 500, 1000, 2500 и 5000V, или всяко друго напрежение избрано от потребителя в обхвата 50V-5000V (със стъпка 10 или 25 V). MIC-10k1 има разширен обхват на изпитване на напрежение до 10 kV (също така с гладко безстъпково повишаване от 50V до 10000V). И двата нови уреда могат да извършват следните измервания: DAR, PI, Ab1, Ab2 коефициенти, стъпаловидно напрежение (SV) изолационно напрежение и DD-фактор (dielectric discharge ratio). Освен това могат да измерват, подобно на модел MIC-5010, свързаност на еквипотенциални връзки със ток ≥200 mA.
Новите функции и характеристики на уредите MIC-5050 и MIC-10k1 включват:
• Дисплей показващ всички измерени величини и настройки, без да се превключват екрани, като и графично изобразяване на измерването във времето;
• Избираема стойност на изпитване на тока от 5mA (с изключение на 1, 2 и 3 mA, подобно на MIC-5010 и MIC-5005 модели), за да се осигури дори по-бързо зареждане на обекти с висок капацитет;
• Уникална способност да се измерва автоматично изолационно напрежение от 3-, 4- и 5—жилни кабели чрез използване на AutoISO-5000 приставката (адаптер), което елиминира нуждата ръчно да се превключва между отделните кабелни, проводници за да се извърши цялостното изпитване.
• Температурно измерване чрез допълнителна сонда когато се измерва изолация;
• Намиране на повреда (boosting) – в този режим уреда не спира измерването в случай на пробив, което прави по-лесно намирането на повредата.
Превключването на екрана от режим стойностно отчитане към графично изобразяване (възможни опции: съпротивление и утечка на ток или съпротивление и напрежение във времето) позволява проследяването на промени на съпротивлението или утечка на тока или напрежението по време на измерване, както и да се анализира процеса на измерване след това; графичния режим е възможен във всички функции (измерване на изолационно съпротивление, , SV, DD). След като приключи измерването, преместване на курсора през екрана показва точните стойности измерени в определено време.


За разлика от измервателните уреди достъпни на пазара (включително и от добре известни марки), уредите на Сонел разчитат не само на безопасността и качеството на самите уреди, но и на техните аксесоари. Обезопасените измервателни проводници с гарантирана стабилност при напрежение до 11kV имат специални безопасни щекери; измервателните сонди и също щипките „крокодили“ покриват всичките строги изисквания на стандарт PN-EN 61010-031. Аксесоарите се доставят заедно с преносима чанта. Дължината на измервателните проводници варира от 3 m (стандартно) до 20 m – толкова дълги проводници могат да бъдат използвани заради високата устойчивост на интерференции на уреда.

Поради техния сравнително голям размер, наложени от вида захранване, което е нужно за да подсигури високо-токова ефективност и стандартите по електрическа безопасност, устройствата са затворени в преносими кутии, което позволява те да бъдат използвани при лоши условия на околната среда (IP 67 – когато капакът е затворен) и висока категория измервателен уред CAT IV 600 V (CAT III 1000 V). За по-удобното пренасяне на уреда в определени неудобни условия, по желание може да се предостави и специална раница.


Изпитвателното напрежение се избира посредством завъртане на превключвател, а функциите се избират чрез свързани с тях бутони. Менюто позволява избиране на общи измервателни параметри и функции. Екрана с подсветка и клавиатурата правят работата удобна в условия с лоша видимост. Наличието на напрежение при изводите се индикира чрез светлинни сигнали (LEDs). Ако е необходимо, капака на кутията може лесно да бъде свален, за да улесни измерването в определени условия.

Важно предимство на измервателните уреди е техния измервателен обхват – максималната стойност на изолационното съпротивление при MIC-10k1 е 40TΩ (20TΩ при MIC-5050). Всяко измерване се прекъсва след таймаут, който завърша с разреждане на обекта от устройството, което е съпроводено с показване в реално време на намалението на напрежението. Времето на измерване се определя от потребителя до максимум 99 минути и 59 секунди. Уредите MIC-10k1 и MIC-5050 се отличават от други подобни устройства с това, че те освен това измерват DAR, PI коефициенти по време на измерване на изолационното съпротивление (или Ab1, Ab2 – избрани от потребителя; времето за измерване на съпротивлението за изчисляване на коефициентите може свободно да се задава от потребител – до 600 секунди), няма нужда от провеждане на допълнително измерване. След като измерването приключи, всички резултати (съпротивление, абсорбционен коефициент, действително изпитвателно напрежение, ток на утечка, капацитет на обекта) се съхраняват в паметта заедно със стойностите на изолационното съпротивление, които с времето могат да генерират диаграма (характеризираща крива).
Измервания на съпротивлението с дву- или три-проводна схема може да бъде извършено за да елиминира ефекта на ток на утечка по повърхността. Освен това, уредите са снабдени с функционални филтри (хардуерни и софтуерни), които помагат за стабилизиране на резултатите в особено трудни и нестабилни условия за измерване. Използването на тази функция позволява част от измерените стойности да се филтрират в рамките на избрани от потребителя времеви интервали.
В допълнение на традиционните измервания за изолационно съпротивление, уредите могат да измерват изолационно съпротивление със стъпково напрежение (SV), когато изолационната експозиция постепенно се увеличава, което позволява откриването на определени типове повреди, като влага. Всяка серия от SV измервания представлява последователни изпитвания направени с предварителни зададено време със стъпаловидно увеличаващо се напрежение, например: 2 kV → 4 kV → 6 kV → 8 kV → 10 kV. След като измерванията завършат, резултатите за различните напрежения се запазват в паметта.
Друга функция е измерването на DD фактора – индикатор на изолационното състояние независим от изпитното напрежение. DD коефициента позволява да се направи оценка на влошаването (стареенето) на изолационните параметри и наличие на влага и стареенето на изолацията. Процедурата по измерване се състои в зареждане на обекта (както е и при измерване на изолационното съпротивление), и след това разреждане на обекта за 60 секунди, измервайки тока при разреждането. Зарядът запазен в диелектрикът може да бъде измерен по този начин, което спомага да оценка на състоянието на изолацията.
Граничните стойности на измерване могат да бъде зададени когато се извършва измерване на изолационното съпротивление или свързаност чрез уредите MIC-10k1 и MIC-5050 (подобно на модел MIC-5010). След измерване, дисплеят показва допълнително съобщение, което индикира дали предварително зададените граници са били преминати по време на теста. Информацията за зададената граница и резултата от изпитването се съхранява в паметта на уреда заедно с измерените величини.
Възможностите на MIC-10k1 и MIC-5050 са допълнени от дървовидна структура на паметта, която позволява да се записват десетки хиляди резултати от измерване, разделени според структурата на дадения протокол. Всеки резултат може да бъде индивидуално описан чрез виртуална клавиатура или чрез допълнителна Bluetooth клавиатура (след теста, или при преглеждане на записаните резултати). Резултатите могат да бъдат подредени в зависимост от клиенти и обекти и е възможно да се даде детайлно описание за всеки клиенти, обект и точка на измерване (име, адрес и т.н.). Освен това, е възможно да се зареди структурата на протокола изготвен чрез софтуерното приложение „Sonel Electrical measurements“ и да се направят измерванията последователно за съответните точки. Ако е необходимо, структурата може да се променя по време на изпитването.
Уредите се захранват от батерия с висок капацитет и освен това могат да използва и външщно захранване. Зареждането на батерията се извършва с вградено зарядно устройство за оптимална скорост на зареждане, в зависимост от степента на разреденост на батерията.

Електронен магазин: https://store.siviko.com

Източник: https://www.sonel.pl