Погрижете се за безопасността при работа с мрежи ниско и средно напрежение. Алармен сигнализатор Sonel MPU-1 за ток на утечка
януари 10, 2017
Sonel MIC-10k1, MIC-5050, нови модели уреди за измерване на изолационно съпротивление
март 7, 2017

Ново поколение мултифункционални измервателни уреди за електрически инсталации

Мултифункционалните измервателни уреди за електрически инсталации имат широка аудитория от поддръжници, които предпочитат всички измервателни функции да бъдат обединени в едно устройство. В миналото такива измервателни уреди не бяха удобни и измерванията направени с тях бяха по-малко точни, но в днешно време последното поколение мултифункционални измервателни уреди често превъзхождат измервателните уреди с единична функционалност с техните параметри и техните малки размери като позволяват потребителя по-удобна и ергономична работа.
Сред другите мултифункционални измервателни уреди на пазара Sonel MPI-530 е наистина впечатляващ. Устройството позволява извършване на следните измервания: измервания по електробезопасност включващи земно съпротивление по различни методи, съпротивление на почвата също така и осветеност, поредност на фазите и посока на въртене на мотори. Освен това, позволява регистрация и анализ на напрежение, ток (включително хармоници) и мощност.

При всички измервателни функции има възможност за оценка дали измерените резултати са в зададените граници (зададени от потребител или съгласно стандартите):

Измерване на импеданс на контур на късо съединение с резолюция 0,001 Ω може да се извършват при електрически инсталации в целия свят (95…440 V; 45…65 Hz), при L-PE, L-N или L-L кръг. Възможния ток при късо съединение се изчислява автоматично (зададени от потребител) с номинално напрежение или измерено напрежение. На екран са резултатите от импеданса на късото съединение, неговите компоненти, тока на късото съединение, напрежение и честота.

Измерването е направено чрез метода на изкуствено късо съединение, чрез ток от няколко ампера, което гарантира висока точност и позволява много кратко времетраене на измерването (10 ms). В случай на измерване в мрежи защитени с дефектнотокови защити се използва специална измервателна функция, която позволява извършване на измервания с много малък ток, така че по време на измерване да не се задейства дефектнотоковата защита. Също така, в този случай се измерва пълната стойност на импеданса и обхвата на измерването, според стандарт EN 61557, е от 0,5 до 2000 Ω.
Измерване на дефектнотокови защити (RCD) тип AC, A and B
Sonel MPI-530 позволява измерване на всички параметри на RCD: AC, A, B, общо, селективно и с малко забавяне, с номинален ток от 10 mA до 1000 mA. Времето на реакция и тока се измерват и освен това се измерват допирно напрежение и съпротивление на защитен PE проводник; измерването може да започне от растяща или намаляваща крива (променлив ток) или може да бъде направена с положителна или отрицателна стойности на тока (еднопосочен или постоянен ток).
Измерванията могат да се направят индивидуално или автоматично, където ролята на техническото лице е да стартира измерването и да включва дефектнотоковата защита след всяко задействане. Поредицата от това измерване може да бъде разширена с импеданс на късо съединение в L-PE контура, в режим “RCD” (видовете измерване са определени от потребителя).
Автоматичното измерване предлага два режима:
• „Пълно“ където измерването се прави с всички форми на измерване на тока за всеки вид дефектнотокова защита (AC, A, B) – например, в случай тип B измерванията се провеждат с четири различни форми на измервания ток (алтернативна, еднопосочна, еднопосочна с константна компонента и директна;
• „Стандартно“ където измерването се прави само с избраните форми на тока.

Допълнителната функция е измерване на времето на реакция и ток по време само на едно задействане на измерваната защита.
Измерване на изолационно съпротивление
Измерването на изолационното съпротивление може да се извърши с едно от пет различни изпитвателни напрежения: 50, 100, 250, 500 и 1000 V. Автоматичното разреждане на измервания обект след всяко измерване осигурява сигурността на оператора. Обхвата на измерване е до 10 GΩ.
Измерването може да се извърши ръчно, чрез използването на измервателни сонди, автоматично през букса, с помощта на Uni-Schuko адаптер (след еднократно натискане на „старт“ бутона, всички комбинации от измервания се правят) и автоматично чрез използването на специален AutoISO адаптер – измерване на 3-, 4- или 5-жилни кабели. Адаптера автоматично превключва между последователните кръгове (L1-L2, L1-L3, и т.н.), измервайки изолацията между двойките в 3-, 4- или 5-жилни кабели. След измерване, обекта на измерване автоматично се разрежда и резултатите се съхраняват в паметта на метъра.

Измерване на земно съпротивление

Измерване на земното съпротивление може да бъде извършено чрез следните методи: 3-полюсен, 4-полюсен, 3-полюсен с една или две клещи. Методите 3-полюсен с една или две клещи позволяват измерването на няколко заземителя без да се прекъсват връзките им; освен това метода с две клещи не изисква земни сонди. Изборът на измерване на токовите честоти позволяват да се елиминират всички интерференции генерирани от мрежовото напрежение.

Уникална функция е измерването на съпротивление на почвата на различни дълбочини (с възможност за избор на разстоянието между земните сонди).

Измерване на свързаност на защитни и еквипотенциални връзки и измерване на съпротивление.

Преди измерване, съпротивлението на измервателните сонди трябва да бъде занулено и по-късно, то автоматично ще се компенсира при всяко измерване. Съпротивлението може да се измерва с малък, 10 mA ток с акустично сигнализиране или с 200 mA ток, течащ в двете посоки (свързаност на защитни проводници според изискванията на стандартите).

Проверка на защитен проводник

При измерване на дефектнотокова защита или контур на късо съединение в L-PE кръг има възможност да се провери дали напрежението между електрода на измервателния уред и защитен проводник PE не надвишава 50 V. Резултата се отчита след докосване на електрода, ако напрежението на защитния проводник е по-голямо от 50 V, на екран ще се появи “PE!” символ и ще се генерира звуков сигнал.

Проверка на поредността на фазите и въртене на електродвигатели

За по-удобна работа при измерване на поредността на фазите и въртене на електродвигатели може да се използват адаптери за трифазни контакти. Има 7 различни типа такива адаптери, за 16, 32 и 63 амперови контакти, които могат да се използват за измерване на импеданс на контури, дефектнотокови защити или за изолационно съпротивление.

Регистрация и анализ на напрежение, променлив ток и мощност.

Sonel MPI-530 позволява измерване в реално време и регистрация на напрежение и чрез използване на допълнителни сонди, също така ток, мощност (активна, реактивна и привидна) и фактора на мощността. В зависимост от използваните клещи, максимално измерения ток може да има стойност до 3 kA. Има избор от два типа от твърди клещи и три вида гъвкави пояси с диаметър до 36 cm. Има и интуитивен модул за анализ на хармониците на ток и напрежение (до 40-ти).

Измерване на осветеност.

Функционалността на уреда е разширена чрез специален адаптер – сонда със сензор за интензивността на светлината, което позволява измерване на осветеността. Благодарение на това, освен от измерване и регистрация на електрически величини, потребителя има напълно функционален луксметър, което позволява измерване на осветеността в съответствие със стандарт EN 12464.

Памет, връзка с компютър и създаване на протоколи от измерване

Sonel MPI-530 има изцяло нова концепция за паметта – има йерархична структура във формата на „Клиент – Обект – Помещение – Точка на измерване“. Потребителя има възможност да съхранява няколко хиляди измервателни резултата в зависимост от поредността на протокола. Всеки резултат може да бъде подробно описан (Клиент, обект и имена на точки). Това позволява да се създаде част от протокола по време на измерване. Много важна и полезна за електротехника е възможността да създаване на структура на измерванията със софтуера “Sonel PE”. По-късно, тя може да бъде записана в измервателния уред и измерванията да се извършват в зависимост от създадения график. Ако е необходимо, структурата може да се промени по време на измерването.

Данните могат да се съхранят ръчно след всяко измерване или автоматично. Описание на обекти, точки на измерване или имена на клиенти могат да се въведат чрез клавиатура на екран или чрез допълнителна безжична клавиатура (възможност да свържете безжична клавиатура с каишка за ръка).

Паметта на уреда може да се използва и по „класическия“ начин, което означава да се работи само с определени клетки от паметта. В този случай измервания на всяка функция могат да се съхраняват в една клетка (не е задължително да е за една и съща точка на измерване).
Цялостния резултат (основен и допълнителен) свързан с всяко измерване или набор от измервания заедно с настройките на измерване и време и дата на измерване се съхраняват в паметта на уреда. Записите могат да се преглеждат от екрана на уреда или с помощта на компютърен софтуер. Софтуера „Sonel Reader“ (включен като стандартен аксесоар) позволява пренасянето на записи към компютър (чрез USB или Bluetooth интерфейс). Освен това, чрез софтуер „Sonel PE“, който се закупува отделно, може да подготвяте структурата на обекта и да изготвите завършени протоколи от проведените измервания. Специализирания софтуер „Sonel Foton 12464” позволява изготвянето на протоколи от измерването на светлината.

Sonel MPI-530 е оборудван с пълен комплект от измервателни проводници, клещи, комплект за измерване на земно съпротивление, акумулаторна батерия и чанта за носене. Измервателните проводници, сондите и клещите отговарят на последните и най-строги изисквания за безопасност по време на измервания. Захранването чрез ефективен, специално изработен акумулатор и вграденото бързо зарядно устройство намалява разходите. Уреда постоянно следи какво е нивото на разреждане на батериите и ако не се използва се изключва автоматично (ако е включена настройката за автоматично изключване).
Допълнителни аксесоари към уреда могат да бъдат в зависимост от Вашите нужди: един от петте типа токови клещи за измерване на тока и мощността, адаптер AutoISO-1000C, адаптери за трифазни и индустриални контакти (7 типа) или допълнителни измервателни проводници с различна дължина.

Източник: https://www.sonel.pl