Нов уред за измерване на изолационно съпротивление Sonel MIC-2501
април 10, 2017
Automated Cable Tester ACT150
Нестандартнa уредба за изпитване на кабели реализирана с Wago PFC200 750-8202
май 12, 2017

Нов уред за измерване на земно съпротивление и съпротивление на заземяване Sonel MRU-30

Измерването на земното съпротивление е процес, който изисква по-голяма ангажираност, на субекта който го извършва, от всяко друго измерване свързано със защита от попадане под въздействие на електрически ток. Затова не бива да се пренебрегва всяка оптимизация, която може да помогне за извършване на измерването правилно и да намали продължителността му.

В голямото семейство на уредите за измерване на земно съпротивление произведени от Sonel SA могат да се намерят решения, които покриват на практика всички познати методи на измерване. До сега, връзката между функционален капацитет и цена означаваше, че най-евтините уреди използват само метода с три електрода. От друга страна, измервателните уреди, които предлагат повече методи за измерване, са по-скъпи. Празнината в това отношение, със сигурност може да бъде запълнена с новия комплексен измервателен уред на добра цена – Sonel MRU-30 произведен от Sonel SA.

Снимка 1. Измервателен уред Sonel MRU-30 и аксесоари.

Нов корпус

Първото нещо, което забелязват потребителите, е корпусът на новият Sonel MRU-30. Простата форма на корпуса, позволява не само намаляване на размера на представения измервателен уред, но също така постигане на степен на защита IP65. Ето защо новият уред е устойчив на прах и напръскване с вода във всяка посока, което без съмнение е полезно когато се извършват електрически измервания на открито. В този случай думите ергономичен и лесен за употреба придобиват ново значение. Корпусът се състои от две части със специално оформени дръжки, които позволяват да се държи в ръце дори когато уредът е мокър. Всички функции за измерване са достъпни директно от клавиатурата. Преглеждането на менюто на измервателния уред става последователно като текущо избраната функция е маркирана със ярък светодиод.

Снимка 2. Панел на Sonel MRU-30 (2р, 3р, 4р, и т.н. – диоди указващи избраната функция).

Функции на измерване

Както бе споменато по-горе, въпреки ниската си цена, измервателния уред има значително повече измервателни функции в сравнение с други евтини модели, предлагани от Sonel.

Повечето от известните методи за измерване на земно съпротивление са използвани в Sonel MRU-30:

• Метод за измерване с 2, 3 и 4 сонди (2p, 3p, 4p);
• Метод за измерване със допълнителни клещи (за няколко заземителни инсталации);
• Метод с две клещи (няколко защитни заземителни системи – не свързани помежду си под земята).

В някои случаи, методът със две клещи позволява да се извърши измерване на съпротивление на заземление без необходимостта от използване на сонди в земята.

Измервателните възможности на уреда са:

• Земно съпротивление (метод на Венер);
• Свързаност на защитна земя и изравнителни връзки чрез използване на 200 mA с функция автоматично нулиране (съгласно стандарт EN 61557-4);
• Ток на утечка със допълнителни клещи (с метода 3р + клещи и метода с две клещи);
• Напрежения на шум.

Измервателният уред предоставя също така следните полезни функции:

• Измерване на съпротивление на спомагателен (външен) електрод RS и RH;
• Измерване напрежение на шум;
• Измерване при наличие на напрежение на шум в мрежата с честота 50 Hz и 60 Hz;
• Избор на максимално приложено напрежение (25 V и 50 V);
• Въвеждане на разстояние между електродите в метри (m) и футове (ft);
• Памет от 990 измервания (10 групи: 99 клетки всяка);
• Възможност за калибриране на измервателните клещи;
• Трансфер на данни към компютър (USB);
• Индикатор за ниво на заряд на батерията.

Вградената батерия е иновация за измервателно оборудване от този вид и това може да се оцени като предимство, като се има предвид качеството на батерията, и особено факта, че когато се разреди батерията има опция за зареждане чрез на зарядно устройство за автомобил. Този допълнителен аксесоар позволява извършване на измервания в полеви условия.

Измервателният уред Sonel MRU-30 има двойна изолация съгласно стандартите EN 61010-1 и EN 61557, принадлежи към измервателна категория CAT III 300V според EN 61010-1 и както беше споменато по-горе, има корпус който осигурява степен на защита IP65 според EN 60529.

Приложение

Като се имат предвид функциите на измервателния уред, възможните приложения са в много широк диапазон. Методите 3р и 4р могат да се използват навсякъде в сложни системи, където има изводи на открито , или когато се измерва съпротивление на заземители без да се прекъсват измервателни сонди. Това се отнася или за малки фирми, които извършват измервания в еднофамилни къщи и жилищни блокове, промишлени предприятия, или за професионално приложение в индустрията.

Метода с една или две клещи може значително да намали времето за измерване при наличие на много заземители. Независимо от мястото на измерване, въздушни линии, мълниезащитни заземителни инсталации, или заземителни инсталации свързани помежду си посредством много надземни връзки, могат да бъдат измервани използвайки клещи, но само ако нямат подземни връзки по между си.

Полезна функция е измерването на съпротивление на почвата, извършено по метода на Венер. Това позволява да се определи дълбочината, при която земята има най-малко съпротивление. Тази функция не бива да се подценява от проектанти и фирми изграждащи заземителни инсталации, тъй като той позволява значително намаляване на цената за използваните материали и време за изграждане на заземителната инсталация.

Аксесоари

Въпреки ниската си цена, стандартния комплект има разнообразие от полезни аксесоари. Самият измервателен уред има специална собствена чанта, която е направена, така че да могат да се свържат кабелите му без да се изважда от нея.

Снимка 3. Измервателният уред в чанта позволяваща работа без да се изважда от нея.

Измервателният уред заедно с чантата си могат да се сложат в по-голяма такава, която позволява да бъде транспортиране заедно с аксесоарите си.

Снимка 4. Чантата заедно със съдържанието ѝ – изглед от двете страни

В голямата чанта има два електрода (30 cm) за забиване в земята, макара с 25 m кабел, макара с 50 m кабел, 1,2 m и 2,2 m измервателни кабели, сонда тип острие, щипки тип крокодил, USB кабел за обмен на данни, зарядно устройство, и което не се включва обикновено в евтините комплекти: стяга използвана за връзка на измервателния уред към заземителната инсталация. Тази стяга осигурява добра електрическа връзка със заземителната инсталация. Също така осигурява добра електрическа връзка в случай на инсталация, която е корозирала или е боядисана. Специално проектираното острие достига до здрав метал гарантирайки добра електрическа връзка.

Заслужава си към това да се добавят няколко допълнителни аксесоари, като „sending“ и „receiving“ клещи, а също така и професионален комплект за измерване на разумна цена.

Електронен магазин: https://store.siviko.com

Източник: https://www.sonel.pl