Ново поколение мултифункционални измервателни уреди за електрически инсталации
февруари 10, 2017

Погрижете се за безопасността при работа с мрежи ниско и средно напрежение. Алармен сигнализатор Sonel MPU-1 за ток на утечка

При извършване на дейности свързани с ремонт, реновация, реконструкция или модернизация на електропроводни мрежи средно напрежение винаги има риск и опасност от авария, инцидент или попадане на работниците извършващи работата под напрежение. Разбира се, може да намалите тези рискове като използвате подходящи лични предпазни средства като изолационни подложки, електроизолационни ръкавици, диелектрични обувки, незапалими дрехи, но всички тези мерки за безопасност няма да сигнализират за увеличение на тока преминаващ през заземлението, чието твърде високото ниво може да е първия сигнал за опасност. Полската асоциация за пренос и дистрибуция на електроенергия е специфицирала правила за свързване и развързване на заземлението на линии с напрежение до 20 kV. В тези правила има дефиниции, посочено е изисканото оборудване и методиката на работа при опасни високоволтови линии. Една част от оборудването е уред за постоянен мониторинг на тока течащ през заземлението, който при ниво от над 1 А незабавно сигнализира за да се спре работата. Задължението постоянно да се следи тока преминаващ през заземяването е на ръководния персонал на целия екип, и в случай на сигнал за опасност, той също така е отговорен и за безопасната евакуация на всички служители от работното място. За да подобри безопасността на хората работещи със линии под-напрежение, Сонел проектира и предостави на пазара нов сигнализатор за утечка на ток MPU-1, който покрива изискванията на споменатите правила.

Той е проектиран да е удобен и надежден пазител на безопасността на хората на работното място. Предварително зададената минимално ниво на тока, при което се задейства силна звукова аларма със сигнална светлина, е 1 А, в съответствие с правилата изработени от PTPiREE, като разбира се е възможно ръчно да се зададе минимално алармено ниво от 0.5 до 9.9 А (с възможност да се разшири този обхват още по време на производството според индивидуалните нужди). Друг проблем с този тип устройства работещи на открито, е променливите и често лоши атмосферни условия, на които са подложени. MPU-1 има ниво на защита IP-67 според стандарт EN 60529 – той е прахо- и водозащитен и може да работи при температура от -10 до +50° C.
Устройството се предлага с твърд куфар за лесен транспорт и с допълнителни аксесоари към работното място и предпазва от замърсявания или случайни повреди.

Алармата работи с пояс на Роговски от Сонел от серии F1, F2, F3 и F4, които могат да бъдат с дължина от 45 до 200 см. Това устройство вече има много клиенти, които поставят безопасността и живота на служителите си на първо място. Всеки метод или устройство подобряващо сигурността при работа с мрежи ниско и средно напрежение, би трябвало да се считат за необходимост от човека отговарящ за безопасността на работното място при опасни условия.

Електронен магазин: https://store.siviko.com

Източник: https://www.sonel.pl