Ние даваме възможност на индустрията да бъде по-продуктивна и ефективна чрез индустриални инженерни и софтуерни решения като внедряване на индустриални роботи и Ignition SCADA, MES и IIoT.

Индустриални роботи

Грипер за палетизиране на торби за индустриален робот

Ние сме системен интегратор на индустриални роботи, което ни позволява да предложим гъвкави и надеждни решения за:

Предлагаме цялостно решение, което включва инсталиране и програмиране на индустриалните роботи и периферия и поддържаща инфраструктура към тях като проектиране и изработка на нестандартни хващачи (грипери), транспортни ленти, манипулатори, машинно зрение, системи за индустриален контрол базирани на Ignition, дозиращи системи, сензори и измервателни уреди и други.

Промишлените роботи все по-често се използват в различни индустрии и приложения, тъй като могат да бъдат програмирани да изпълняват опасни, мръсни и / или повтарящи се задачи с постоянна точност и точност. Вярваме, че роботизираните системи тепърва ще намират приложение в България. Това ще даде възможност на местните производители да бъдат по-продуктивни, да оптимизират разходите си, да повишат качеството на продукта и да бъдат по-гъвкави в условията на пазарни промени. Освен това, това ще ги направи по-конкурентоспособни и на международната сцена.

Избрани проекти

Siviko Multifunctional robotic palletizing

Палетизираща линия с голяма степен на автоматизация използваща робот FANUC M-710iC/70 и грипер проектиран и създаден от Сивико, който може да палетизира торби с вентилни отвори, да взема и поставя празен палет и найлонова подложка. Освен това използва нашия Siviko Smart Pallet софтуер, чрез който потребителите сами могат да създават конфигурации за палетизиране без програмиране.

Siviko box robotic palletizing

Роботизирано палетизиране на кутии. Роботът, компактен, бърз и достъпен FANUC M-20iD/35, оборудван с хващач Siviko PBXG палетизира над 10 вида кутии с различни размери, дизайн и тегло до 13 кг. Клетката е компактна – с размери 2,5 м на 2,5 м и опростена като дизайн, което я прави идеално решение за за по-малки фабрики. Програмите се избират от пулта на управление на робот от падащо меню.

Палетизиращ робот

FANUC M-710iC/70 е индустриален робот, който използваме в проект за манипулация с торби. С един хващач робота извършва шест различни операции. Взема празни торби, отваря ги, позиционира ги за пълнене, контролира прецизно дозирането, залепя торбите термично и ги палетизира.

Роботизираната система за зареждане на торби на Сивико

Роботизираната система за зареждане на торби на Сивико е отлично автоматизирано решение за процеса на зареждане на торби с вентилни отвори. Тя е бърза, гъвкава, с компактен размер и лесен за използване. Може да работи с всички видове машини за пълнене и с много различни видове вентилни торби.

Системи за индустриален контрол

Предлагаме разработка и интеграция на системи за индустриален контрол.

Тези системи представляват комбинация от софтуер, хардуер и комуникационна инфраструктура, която позволява извличане на данни в реално време от производствения процес, неговото управление и оптимизация. На практика те са свързващото звено между хардуера (програмируеми логически контролери, актуатори и сензори) и системите от по-високо ниво (ERP, CRM, BI и т.н.).

Сертифициран интегратор сме на Ignition, която е една от най-бързо растящите платформи в света за разработка на индустриални софтуерни приложения поради редицата си технически и лицензионни предимства. Тя позволява в единна платформа да се разработят на най-различни приложения с функционалности на системите управляващи производството в реално време като SCADA, MES, EMS, IIoT и други.

Внедряването на система за индустриален контрол има четири основни ползи:

  • По-висока производителност чрез автоматизирано управление на производствения процес и по-бързо решаване на проблеми въз основа на данни от производството;
  • Намаляване на разходите и загубите чрез автоматизиране на дадени работни процеси, предодвратяване на аварии и инциденти и възможност за непрекъснати подобрения в процесите;
  • Подобрено качество чрез откриване на дефекти в продукта, алармиране и мониторинг;
  • Увеличена гъвкавост чрез информация в реално време за производствените процеси, управление на рецепти и по-лесна комуникация между машини, служители и системи.

Индустриална автоматизация и машини

Имаме инженерен опит в индустриалната автоматизация, електрониката, разработката на софтуер, енергетиката и машиностроенето. Освен това, имаме поглед и върху анализа и оптимизацията на процеси и управлението на проекти. Това ни позволява да изпълняваме нестандартни инженерни проекти, при които е нужно добро разбиране на нуждите на клиента, наличието на задълбочени интердисциплинарни познания и опит, иновативност и безкомпромисно качество на изпълнение.

Избрани проекти

SIVIKO WPO 630H2 e съвместима с Industry 4.0, автоматична машина за отдаване на неизолиран проводник или сноп от неизолирани проводници, която предлага на производителите на кабели висока скорост, надеждност и висока сигурност при работа. Тя е перфектната отдаваща машина за bobbin winders, take-up machines и други.

Уредба за изпитване на кабели ACT 150

SIVIKO ACT 150 е иновативна уредба за изпитване на кабели, която предоставя удобно автоматизирано решение за производители на кабели и дистрибутори, които искат да гарантират качеството на своите продукти чрез провеждане на електрически измервания на активно съпротивление и напрежение.

Машинно зрение

Машинно зрение Сивико

Проектираме системи с машинно зрение, които могат да бъдат допълнени с решенията ни за нестандартната индустриална автоматизация, системите за индустриален контрол и индустриалните роботи. Това ни позволява решаването на по-комплексни проблеми. Машинното зрение има четири основни приложения:

  • Насочване – точна локализация на позиция и ориентация на част в 2D и 3D пространството и насочване на роботи или машини към тях;
  • Идентификация – възможност за четене на кодове, букви и цифри;
  • Измерване – измерване на разстояния и местоположение за оценка дали отговарят на точно определени специфики;
  • Инспекция – идентифициране на дефекти, нередности и други производствени нередности

Измервателни уреди

Laurel-Electronics

Laurel Electronic

проектира и произвежда индустриални електронни устройства за измерване, контрол и работа в мрежа. С тях може да се комуникира чрез RS485, USB или Ethernet и притежават уникални технически характеристики и прецизност. Портфолиото от продукти включва дигитални панел метри и трансмитери за:

Sonel

Sonel

е полски производител на висококачествени измервателни уреди за електроенергетиката и телекомуникаците. Съществуват следните категории измервателни уреди:

Последни публикации от блога

По-достъпно и гъвкаво роботизирано палетизиране за малките и средни производствени фирми

Решението на Сивико за достъпно роботизирано палетизиране е комбинация от правилно оразмерени и надеждни роботи, мултифункционални Siviko хващачи и лесен за употреба софтуер за палетизиране, чрез който клиентите ни могат да управляват робота без специализирани познания по програмиране. В статията разказваме за три проекта, в които този подход е подробно описан с конкретни примери.

Сивико ООД сключи договор № BG-RRP-3.004-0366-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

Сивико ООД сключи договор № BG-RRP-3.004-0366-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Основната цел на проекта на СИВИКО ООД е повишаване […]

Автоматизирана роботизирана линия за палетизиране

Напълно автоматизираната роботизирана линия за палетизиране се грижи за целия процес след опаковането. Тя подготвя за палетизиране 25 kg вентилни торби, палетизира ги, взема и поставя празни палети и подложки. Освен това, интелигентния софтуер за палетизиране Siviko Smart Pallet позволява на крайния потребител сам да създава конфигурации за палетизиране без никакви умения за програмиране

Демографски тенденции в България. Мега тенденции, част 3.

Демографското развитие в България и останалата част от ЕС е основна тенденция, която ще оформи икономическото развитие през следващите 20 години. Тя ще стимулира автоматизацията и дигитализацията на производствения сектор.

Участие на Сивико на Маштех и Иннотех 2021

Участваме за първи път на най-голямото техническо изложение в България – Маштех & Иннотех, което ще се проведе от 14.09 до 17.09.2021 г. в Интер експо център, София. Ако искате да се запознаете с нас и да обсъдим вашите идеи и нужди, може да ни намерите на щанд номер А22 в зала 2.

Повече от робот за палетизиране

В този иновативен проект използваме индустриален палетизиращ робот, който извършва шест оделни операции с торби. Взима празни торби, отваря ги, позиционира ги за пълнене, контролира прецизно дозирането, залепя торбите термично и ги палетизира.