Ние даваме възможност на индустрията да бъде по-продуктивна и ефективна чрез индустриални инженерни и софтуерни решения.

Индустриална автоматизация и машини

Имаме инженерен опит в индустриалната автоматизация, електрониката, разработката на софтуер, енергетиката и машиностроенето. Освен това, имаме поглед и върху анализа и оптимизацията на процеси и управлението на проекти. Това ни позволява да изпълняваме нестандартни инженерни проекти, при които е нужно добро разбиране на нуждите на клиента, наличието на задълбочени интердисциплинарни познания и опит, иновативност и безкомпромисно качество на изпълнение.

Избрани проекти

Wire Pay-off WPO 630H2

SIVIKO WPO 630H2 e съвместима с Industry 4.0, автоматична машина за отдаване на неизолиран проводник или сноп от неизолирани проводници, която предлага на производителите на кабели висока скорост, надеждност и висока сигурност при работа. Тя е перфектната отдаваща машина за bobbin winders, take-up machines и други.

Automatic Cable Tester ACT 150

SIVIKO ACT 150 е иновативна уредба за изпитване на кабели, която предоставя удобно автоматизирано решение за производители на кабели и дистрибутори, които искат да гарантират качеството на своите продукти чрез провеждане на електрически измервания на активно съпротивление и напрежение.

Системи за индустриален контрол

Предлагаме разработка и интеграция на системи за индустриален контрол. Тези системи представляват комбинация от софтуер, хардуер и комуникационна инфраструктура, която позволява извличане на данни в реално време от производствения процес, неговото управление и оптимизация. На практика те са свързващото звено между хардуера (програмируеми логически контролери, актуатори и сензори) и системите от по-високо ниво (ERP, CRM, BI и т.н.).

Сертифициран интегратор сме на Ignition, която е една от най-бързо растящите платформи в света за разработка на индустриални софтуерни приложения поради редицата си технически и лицензионни предимства. Тя позволява в единна платформа да се разработят на най-различни приложения с функционалности на системите управляващи производството в реално време като SCADA, MES, EMS, IIoT и други.

Внедряването на система за индустриален контрол има три основни ползи:

 • По-висока производителност чрез автоматизирано и гъвкаво управление на производствения процес;
 • Събиране, обработка и трансфер на данни от производството с цел анализ, оптимизация и свързаност с други системи;
 • Спомага за въвеждане и спазване на стандарти и качествен контрол чрез проследимост на производството и процедури.
HMI overview Ignition

Измервателни уреди

Laurel Electronic проектира и произвежда индустриални електронни устройства за измерване, контрол и работа в мрежа. С тях може да се комуникира чрез RS485, USB или Ethernet и притежават уникални технически характеристики и прецизност. Портфолиото от продукти включва дигитални панел метри и трансмитери за:

Sonel е полски производител на висококачествени измервателни уреди за електроенергетиката и телекомуникаците. Съществуват следните категории измервателни уреди:

Intereng разработва високо-технологични продукти и решения за намиране, анализ и точна локализация на кабелни повреди в подземни електрически мрежи:

 • core fault analyser
 • sheath fault analyser
 • pinpointing
 • tracing and mapping
 • asset identification
 • HV test DC (hipot)
 • HV test DC (multi)
 • HV test other
 • portable systems
 • minimised mobile systems
 • advanced mobile systems

Индустриални роботи

Industrial Robots by Fanuc

НОВО!

Инсталираме и програмираме работата на индустриални роботи Fanuc. Проектираме и произвеждаме нестандартни хващачи (грипери), транспортни ленти и манипулатори към роботите. Индустриалните роботи намират редица приложения в различни производствени процеси като:

 • Електрическо леене под налягане
 • Фрезоване
 • Шлифоване
 • Струговане
 • Пробиване, разстъргване и нарязване на резба с вертикални обработващи центри
 • Манипулиране
 • Лазерно рязане
 • Обслужване на машините
 • Фрезоване с вертикални обработващи центри
 • Контрол на движението
 • Палетизиране
 • Взимане, пакетиране
 • Нишкова електроерозийна обработка

Машинно зрение

Machine vision

НОВО!

Проектираме системи с машинно зрение, които могат да бъдат допълнени с решенията ни за нестандартната индустриална автоматизация, системите за индустриален контрол и индустриалните роботи. Това ни позволява решаването на по-комплексни проблеми. Машинното зрение има четири основни приложения:

 • Насочване – точна локализация на позиция и ориентация на част в 2D и 3D пространството и насочване на роботи или машини към тях;
 • Идентификация – възможност за четене на кодове, букви и цифри;
 • Измерване – измерване на разстояния и местоположение за оценка дали отговарят на точно определени специфики;
 • Инспекция – идентифициране на дефекти, нередности и други производствени нередности